Uitgeverij Politeia organiseert een studiedag rond het boek 'Meer bereiken? Dan doe je het beter anders: Timemanagement, Energiemanagement, Lifemanagement!' op donderdag 3 oktober (13u30-17u00). Verwondert het u ook dat we op het einde van onze werkdag soms rood aanlopen en ons vertwijfeld afvragen: heel de dag...

Zorgondersteuning vzw blogt! Transmurale zorg - what's new? 2016-05 Marc Vlaeminck Transmurale zorg - what's new? What’s new? Laat ons even kijken naar onderstaande quote: “Internationaal gezaghebbende auteurs pleiten ervoor om de zorg in de eerste plaats te organiseren en op te volgen rondom zorgprocessen, eerder dan rondom de professionals of...