Lean opleiding 3: Lean Expert in Zorg en Welzijn

Aanbod fysiek

Lean opleiding 3 is de full cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dat betekent dat zij na het doorlopen van de opleiding in staat zullen zijn om verbetertrajecten op te zetten om de zorgen ondersteunende processen binnen de eigen voorziening efficiënter en effectiever te maken. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van waardetoevoegende processen en gooien verspilling overboord. De meest actuele inzichten in Lean komen aan bod, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie Lean opleiding 2)
 • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
 • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project

Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie. Deze opleiding is toegankelijk in open aanbod en kan ook in house geboekt worden. Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Lean opleiding 3 is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender

Introductiedag:

Groep 3: donderdag 2 februari 2023

Verdiepingsdag 1:

Groep 3: donderdag 16 februari 2023

Verdiepingsdag 2:

Groep 3: donderdag 2 maart 2023

Intervisie:

Groep 3: donderdag 4 mei 2023 (13u – 17u)

Projectvoorstelling:

Groep 3: donderdag 15 juni 2023 (13u – 17u)

Min. 12 cursisten nodig alvorens de opleiding kan starten.

Locatie

Groep 3: Vinoscoop Gent

Aanbod digitaal

Lean opleiding 3 is de full cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dat betekent dat zij na het doorlopen van de opleiding in staat zullen zijn om verbetertrajecten op te zetten om de zorgen ondersteunende processen binnen de eigen voorziening efficiënter en effectiever te maken. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van waardetoevoegende processen en gooien verspilling overboord. De meest actuele inzichten in Lean komen aan bod, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie Lean opleiding 2)
  Digitaal verloopt deze introductiedag via ZOOM, in 4 sessies van 2 uur.
 • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
  Digitaal verlopen deze verdiepingsdagen via ZOOM, in 8 sessies van 2 uur.
 • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project
  Digitaal verlopen deze intervisiemomenten via ZOOM, in verschillende sessies.

Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie. Deze opleiding is toegankelijk in open aanbod en kan ook in house geboekt worden. Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Lean opleiding 3 is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender digitaal

Introductiedag – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

13 september 2023
15 september 2023
20 september 2023
22 september 2023

Verdiepingsdag 1 – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

4 oktober 2023
6 oktober 2023
11 oktober 2023
13 oktober 2023

Verdiepingsdag 2 – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

8 november 2023
10 november 2023
15 november 2023
17 november 2023

Intervisie – telkens van 15u – 17u:

2 sessies van 2 uur op:

13 december 2023
15 december 2023

Projectvoorstelling – 13u – 17u:

Vrijdag 9 februari 2024

Locatie

De online-sessies verlopen via ZOOM.

Prijs

Lean opleiding 3 “Lean Expert in Zorg en Welzijn” (32u)

Lid (Zorginstelling & Bedrijf)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

1700 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Zorginstelling)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

2125 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Bedrijf)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

2650 euro

( ex. BTW )

De docenten

Anneleen Van De Putte

Directeur centrum voor ambulante revalidatie (CAR Ronse) bij vzw Werken Glorieux.

Anneleen is haar carrière gestart als therapeut en heeft nadien de overstap gemaakt naar de advieswereld. Daar heeft zij een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van verbeterprojecten en optimaliseren van processen binnen de zorg. Via Zorgondersteuning legt zij zich al drie jaar toe op het verspreiden en verankeren van lean managementfilosofie in zorgorganisaties.

Hans Crampe

Adjunct algemeen directeur AZ Delta
Lid raad van bestuur en mede coördinator kenniscentrum LEAN binnen Zorgondersteuning

Meer dan 20 jaar ervaring in opleiding en de begeleiding van LEAN-projecten en dat zowel binnen zorgorganisaties als op academisch niveau (werkt momenteel aan doctoraat).

Auteur van diverse boeken en artikels rond LEAN in zorg- en welzijn.

Stijn Watson

Stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement binnen AZ Maria Middelares

Stijn Watson heeft altijd met zijn voeten in de dagelijkse praktijk gestaan en is dit op vandaag nog steeds. Hij startte zijn carrière als verpleegkundige in het AZ Sint Lucas te Gent, maakte de switch naar het AZ Maria Middelares in Gent waar hij tot voor kort actief was als (hoofd-)verpleegkundige/paramedisch coördinator van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG). Begin dit jaar is hij gestart als stafmedewerker binnen het verpleegkundig en paramedisch departement. Hij is ondertussen ook een veelgevraagd gastspreker en is opgenomen in het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Maddy Silverans

Stafmedewerker proces- en projectmanagement @AZ Sint-Maarten (Mechelen)

Maddy is sinds geruime tijd actief binnen AZ Sint-Maarten (1997), waar ze een mooie gevarieerde carrière uitbouwde waarin ze zich meer en meer verdiepte in zowel Procesmanagement (Lean Six Sigma Black Belt) als Projectmanagement (IPMA D). Dit resulteerde in haar aanstelling als Stafmedewerker Proces- en projectmanagement (2016).

Vandaag coördineert zij binnen AZ Sint-Maarten het projectmanagement office (PMO) en neemt ze de rol op van projectleider voor uiteenlopende ziekenhuisbrede (strategische) businessprojecten, alsook heeft zij de rol van Lean Coördinator.
Sinds kort maakt ook zij deel uit van het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Tanja Verbinnen

Stafmedewerker algemene directie AZ Delta Roeselare

Tanja heeft een ruime ervaring in het optimaliseren van (zorg)processen in zorgvoorzieningen over heel Vlaanderen. Haar kennis en ervaring beperkt zich niet enkel tot acute zorgsettings zoals ziekenhuizen, maar ook voorzieningen voor ouderenzorg, zorg voor kinderen/volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking, revalidatiecentra enz. behoren tot haar expertise.

Als consultant begeleidde ze zorgorganisaties van analyse tot implementatie via gerichte begeleidingstrajecten waarin lean-thinking en leantools zijn geïntegreerd. Sedert 2019 is ze tewerkgesteld in AZ Delta waar ze als stafmedewerker onder andere diverse projecten begeleidt en samen met Hans Crampe medewerkers enthousiasmeert en opleidt om zo de leanfilosofie verder in de organisatie in te bedden.

Programmacommissie en kwaliteitsbewaking

Een continue kwaliteitsbewaking is essentieel voor een praktijkgerichte opleiding. Meerdere experten zullen gedurende deze Lean opleiding worden ingeschakeld, naargelang de noodzaak. Volgende personen maken deel uit van deze programmacommissie:

 • Dhr. Rudy Maertens
  Algemeen Directeur AZ Alma en Voorzitter Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Marc Vlaeminck
  Dagelijks Bestuurder Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Hans Crampe
  Adjunt algemeen Directeur AZ Delta en lid Raad van Bestuur Zorgondersteuning vzw

Terugverdienmogelijkheden

Onderstaande opties schetsen de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld terug te verdienen:

Lidmaatschap Zorgondersteuning

Leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs voor elk van de 4 Lean opleidingen.

KMO-portefeuille

Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille.
Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615

Functiecomplement

De introductiedag (Lean opleiding 2) is erkend als 8 uur permanente vorming voor het functiecomplement.

Vlaams Opleidingsverlof

De opleiding Lean Expert in Zorg en Welzijn (32 uur) werd erkend binnen het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger betaald educatief verlof). Hierdoor kan je als organisatie tot bijna 700 euro van de inschrijvingskost terugverdienen.
Registratienummer: ODB-0003560.

Werkbaarheidscheques

Organisaties die gebruik kunnen maken van het systeem van de werkbaarheidscheques, kunnen tot 60% van de investering recupereren, meer informatie hier of hier.

Lidmaatschap Zorgnet-Icuro

Organisaties die lid zijn van Zorgnet-Icuro krijgen een korting van 500 euro (BTW incl.); om zoveel mogelijk leden de kans te geven, wordt het aantal deelnemers per voorziening beperkt tot 1 persoon.

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

100% terugbetaling

Tot max. 6 weken voor aanvang

50% terugbetaling

Tot max. 4 weken voor aanvang

Geen terugbetaling

Tot max. 2 weken voor aanvang

Referenties

Word vandaag nog lid van Zorgondersteuning vzw. Meer info