Meer dan 20% extra tijd voor artsen na LEAN-implementatie op consultatieafdeling

Het kenniscentrum LEAN volgt voor u nauwgezet het laatste wetenschappelijke onderzoek binnen LEAN in de zorg op. Relevante onderzoeken worden voor u samengevat op 1 pagina en vergezeld met een aantal wetenschappelijk gefundeerde tips! Zo krijgt u heel snel zoveel mogelijke toegevoegde waarde en net dat is waar het bij LEAN om gaat!

Artikel: Hung, D.Y., Mujal, G., Jin, A. et al. Road to Better Work-Life Balance? Lean Redesigns and Daily Work Time among Primary Care Physicians. J GEN INTERN MED (DEC 2021).

Reeds een tijdje werd er uitgekeken naar de publicatie van een uitgebreide observationele studie die zes jaar in beslag nam. In deze studie werden 92 miljoen toegangslogs van meer dan 300 artsen, werkzaam op 46 consultatieafdelingen verspreid over 17 ziekenhuizen en huisartsenpraktijken geregistreerd. De doelstelling van de studie was om het effect van een LEAN-implementatie op een consultatieafdeling in kaart te brengen. Konden artsen na deze implementatie effectief meer tijd besteden aan directe patiëntenzorg?

In een eerste fase werd nagegaan hoeveel tijd artsen besteden aan directe patiëntenzorg. Artsen in de studie werkten gemiddeld 9 uur per dag op de consultatieafdeling. Hiervan werd gemiddeld 6 uur en 48 minuten doorgebracht met een patiënt. Twee uur en 10 minuten werd besteed aan administratieve taken. Na het afronden van de laatste patiënt spendeerden deze artsen nog gemiddeld anderhalf uur in het ziekenhuis aan  “after clinic hours” en ook nog een half uur thuis aan deze activiteiten. Op een totaal van 11 uur (660 minuten) werd er dus 408 minuten directe patiëntenzorg geleverd of ongeveer 62 procent. Dat ligt in de lijn met andere onderzoeksgegevens.

In een tweede fase werd een LEAN-implementatie ingevoerd. De belangrijkste tools waren een 5S,  een value stream map en een variantieanalyse. Na de implementatie kon er 1 uur en 52 minuten extra tijd vrijgemaakt worden wat de werkdag reduceerde tot 548 minuten. Een daling met 20%. Het percentage toegevoegde waarde steeg naar 74 procent. Naast de tevredenheid van de artsen was ook de tevredenheid van de ondersteunende medewerkers en de patiënten gestegen.

Enkele wetenschappelijk gevalideerde tips:

  1. Schat de variantie van consultaties in en plan activiteiten met onzekere of grotere verwachte variantie op het einde van de shift.
  2. Ontkoppel zoveel mogelijk niet toegevoegde waarde activiteiten van het klinisch consult.
  3. Plan aan de hand van 5 S en lay-out zorgvuldig uw materiaalbeheer en positie van uw toestellen.
  4. Buffer geen activiteiten voor op het einde van de dag maar werk de volledige consultatie, ook administratief, meteen volledig af

 

Hans Crampe & Prof. dr. Dominique Vandijck