Woord van het jaar

Woord van het jaar

 

Als u deze blog leest, is de verkiezing van het Woord van het Jaar 2022 volop aan de gang.

Heeft u reeds uw keuze gemaakt uit één van de 10 genomineerden ? Koos u voor concentratiecrisis, energietoerisme, granaatcamera, kamikazedrone, needlespiking, of heeft u het meer voor boekblokken, emojibaby, juicekanaal, klimaatklever, of splitskopen ?

Bij Zorgondersteuning zijn we al bezig met de woorden van 2023. We stellen u graag enkele neologismen voor :

  • Activiteitenfan : iemand die werkt in een zorg- en/of welzijnsorganisatie welke lid is van Zorgondersteuning. Hij/zij heeft een goed zicht op wat we in 2023 aanbieden, en vindt de weg blindelings naar https://zorgondersteuning.be/activiteiten/ . Naast het jaarcongres organiseren we nog verschillende ledenactiviteiten rond diverse thema’s : juridische actualia, apotheekprocessen, financieel-administratieve processen, en vele andere … Ondanks de fel gestegen kosten houden we de deelname aan de ledenactiviteiten ook in 2023 gratis (pro rato van het lidmaatschap).
  • Andersaanpakker : dit is iemand die onze opleiding “Beter Anders” heeft gevolgd, en die zijn/haar professioneel én persoonlijk leven anders inricht, vanuit de nieuw verworven inzichten van onze docenten. Maak kennis met hen op https://zorgondersteuning.be/beter-anders/
  • Capaciteitsexpert : deze persoon heeft onze nieuwe opleiding “Capaciteitsmanagement” gevolgd, en is klaar om met de aangeleerde principes aan de slag te gaan in de eigen organisatie. Lees er alles over op https://zorgondersteuning.be/integraal-capaciteitsmanagement/
  • Toegevoegdewaardezoeker : hij/zij is permanent op zoek naar welke aanpak toegevoegde waarde oplevert in zijn/haar dagelijks werk.
  • Procesverbeteraar : iemand die in staat is de bedrijfsprocessen van een zorg- en/of welzijnsorganisatie goed te analyseren, de verspilling eruit te halen, en vervolgens aan te passen, in overleg met alle betrokkenen.
  • Variantieverkleiner : vanuit wetenschappelijk onderzoek is het helder – wie de variantie in een proces weet te beperken, realiseert de grootste verbeterwinst. In onze lean-opleidingen zal je deze drie figuren terugvinden. Kijk snel op https://zorgondersteuning.be/lean-opleidingen-overzicht/ voor alle mogelijkheden.

En nog een nieuw woord, waarmee we bij Zorgondersteuning zeer blij zijn : de zorgondersteuner. Deze term werd uitgevonden door Vitaz, een fusieziekenhuis ontstaan uit het samengaan van AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Op hun website lazen we midden oktober het volgende : “Binnenkort integreert Vitaz zorgondersteuners in het zorgteam om dergelijke taken op zich te nemen. Deze helpende handen zullen autonoom werken onder verpleegkundig toezicht. Daardoor zullen onze verpleegkundigen zich nog meer kunnen focussen op hun kernopdracht”. Henk Cuvelier is er verpleegkundig en paramedisch directeur en stelt :  “Bij Vitaz willen we pionier zijn. We realiseren een duurzame accentverschuiving in de zorgorganisatie door bewust te kiezen voor een positieve teammix van competenties en functies”. Voor het volledig artikel, zie https://vitaz.be/vitaz-lanceert-nieuw-zorgberoep-de-zorgondersteuner

 

Mochten we het meest gebruikte woord in zorg en welzijn zoeken van het afgelopen jaar, dan zijn we snel klaar : “schaarste”.

Dit wordt meteen het centraal thema van ons volgend jaarcongres, dat doorgaat op vrijdag 17 maart 2023, op de Campus Sint-Niklaas van de Odisee-hogeschool, met als titel “Schaarste in Zorg en Welzijn : lean als oplossing”.

Het congresprogramma zal allesbehalve schaars zijn : naast een aantal boeiende key-notes, zullen de deelnemers kunnen kiezen uit 5 verschillende workshops in voor- en  namiddag. Naast schaarste aan talent (waar Henk Cuvelier komt vertellen over de Vitaz-zorgondersteuners), kijken we ook naar schaarste aan capaciteit en schaarste aan data. We gaan ook op zoek naar welke rol een organisatiecultuur kan spelen in de thematiek van schaarste. We koppelen hierbij telkens feiten en theoretische inzichten aan een heel concrete casus. Een vijfde workshop gaat over de lean toolbox : wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek over de verschillende lean tools. Welke zijn effectief en welke niet ?

Verder organiseren we een heuse lean-markt, en reiken we terug de Lean Award of the Year uit.

Wie ons jaarcongres volgt, is weer helemaal mee en gaat ongetwijfeld met een karrevracht aan ideeën naar huis.

Voor het volledige programma verwijzen we graag naar https://leaninzorgenwelzijn.be/ .

 

Door Dhr. Marc Vlaeminck, dagelijks bestuurder Zorgondersteuning vzw