V3

V3

 

Ik schotel de eerbiedwaardige lezer alweer een cryptische titel voor in deze blog. De aanleiding voor deze schrijfsels situeert zich in een zeer recent verleden: vorige week vrijdag stemde ik mijn radio om 7.30 uur terug af op Klara. Je hoort dan het half acht nieuws, gevolgd door de krantencommentaren. Mijn aandacht werd getrokken door een editoriaal van Kris Vanmarsenille, opiniërend hoofdredacteur van de Gazet Van Antwerpen. Ze stelde de vraag – naar aanleiding van de groeiende tekorten inzake de zorgfuncties – of we de grenzen van ons zorgsysteem niet hebben bereikt. Ze vindt dat het tijd is voor fundamentele vragen : bieden we niet teveel zorg ? En is die zorg dan wel voldoende efficiënt georganiseerd ? Ik moest onmiddellijk terugdenken aan 2009. Ruim 13 jaar geleden vroegen we ons dit ook al af, samen met een aantal gelijkgestemden uit de zorgwereld. We waren van mening dat de noden en behoeften in de zorg wel zouden toenemen, maar dat overheidsbudgetten niet altijd zouden volgen … Iemand sprak de gevleugelde woorden uit : “’t Is de moment” (Meetjeslands voor ‘het is een geschikt moment’) om deze problematiek ter sprake te brengen”. Na een bijzonder geslaagd congres in 2009 rond de thematiek , waarop we meer dan 200 deelnemers mochten verwelkomen, waren we nog meer overtuigd van de noodzaak hierin verdere stappen te zetten en zie … in september 2010 hielden we Zorgondersteuning VZW boven de doopvont.

Ons doel was en is dubbel : een neutraal platform aanbieden waar beleidsmakers en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen, én uitgroeien tot een kenniscentrum met betrekking tot verbetering van zorgondersteunende processen.

Na twaalf jaar ‘pionierswerk’ zijn we niet meer weg te denken uit het Vlaamse zorg- en welzijnslandschap. Met Zorgondersteuning willen we verbreden, verdiepen, en verbinden (V3 – snap je … ?)

We willen verbreden (1): waar we in de beginjaren enkel activiteiten en opleidingen organiseerden voor de zorgsectoren, stellen we vast dat de voorbije jaren ook de welzijnssector interesse heeft in ons vormingsaanbod en onze aanpak. We zijn hierbij in contact met zowel individuele voorzieningen, als met hun koepelorganisaties. Ere wie ere toekomt : Zorgnet Icuro geeft Zorgondersteuning reeds 3 jaar het vertrouwen. In een zeer nabije toekomst worden ook met andere koepels contacten gelegd.

We willen verbreden (2) : naast onze lean-opleidingen (inspiratiesessies, introductiedagen, full-cursus Lean Expert in Zorg en Welzijn), bieden we ook opleidingen aan inzake persoonlijke efficiëntie (Meer bereiken ? Dan doe je het Beter Anders) en over Integraal Capaciteitsmanagement. Al onze opleidingen kunnen in open aanbod gevolgd worden of in house georganiseerd, zowel fysiek als digitaal.

We willen verdiepen : in de schoot van Zorgondersteuning hebben we een kenniscentrum opgericht, dat ons moet helpen om onze activiteiten en onze opleidingen nog beter te laten aansluiten bij de actuele wetenschappelijke kennis en standaarden. Zo start er begin 2023 een nieuwe opleiding – de Lean Champion (kijk op www.zorgondersteuning.be voor alle info).

We willen verbinden : meer dan ooit willen we een ontmoetingsplatform zijn voor al diegenen uit de zorg- en welzijnssector die zich aangesproken voelen tot hetzelfde doel : hoe kunnen we onze zorgondersteunende processen continu verbeteren, en hoe kunnen we tegelijk toegevoegde waarde blijven realiseren voor onze patiënten, bewoners, cliënten.

Hou alvast donderdag 9 maart 2023 vrij : dan houden we met Zorgondersteuning ons Jaarcongres !

Zeer binnenkort volgt hierover meer nieuws : volg onze socials op Facebook, Linkedin, Twitter en nu ook Instagram !

Zorgondersteuning : voor en door de sector !

 

Door Dhr. Marc Vlaeminck, dagelijks bestuurder Zorgondersteuning vzw