Lean opleiding 2: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

Aanbod

Lean opleiding 2 is een introductiedag over Lean (8u). Naast een stukje theorie komen er ook praktische cases aan bod. Tevens de opstap naar Lean opleiding 3: “Lean Expert in Zorg en Welzijn”.

Lean opleiding is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender

Groep 1:

Groep digitaal: telkens van 15u – 17u, 4 sessies van 2 uur op:

13 september 2023
15 september 2023
20 september 2023
22 september 2023

Min. 12 cursisten nodig alvorens de opleiding kan starten.

Locatie

Groep 1:

Prijs

Lean opleiding “Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn” (8u)

Lid (Zorginstelling & Bedrijf)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

270 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Zorginstelling)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

335 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Bedrijf)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

420 euro

( ex. BTW )

De docenten

Anneleen Van De Putte

Directeur centrum voor ambulante revalidatie (CAR Ronse) bij vzw Werken Glorieux

Anneleen is haar carrière gestart als therapeut en heeft nadien de overstap gemaakt naar de advieswereld. Daar heeft zij een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van verbeterprojecten en optimaliseren van processen binnen de zorg. Via zorgondersteuning legt zij zich al drie jaar toe op het verspreiden en verankeren van lean managementfilosofie in zorgorganisaties.

Hans Crampe

Adjunct algemeen directeur AZ Oudenaarde

Lid raad van bestuur en mede coördinator kenniscentrum LEAN binnen Zorgondersteuning

Meer dan 20 jaar ervaring in opleiding en de begeleiding van LEAN-projecten  en dat zowel binnen zorgorganisaties als op academisch niveau (werkt momenteel aan doctoraat).

Auteur van diverse boeken en artikels rond LEAN in zorg- en welzijn.

Stijn Watson

Stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement binnen AZ Maria Middelares

Stijn Watson heeft altijd met zijn voeten in de dagelijkse praktijk gestaan en is dit op vandaag nog steeds. Hij startte zijn carrière als verpleegkundige in het AZ Sint Lucas te Gent, maakte de switch naar het AZ Maria Middelares in Gent waar hij tot voor kort actief was als (hoofd-)verpleegkundige/paramedisch coördinator van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG). Begin dit jaar is hij gestart als stafmedewerker binnen het verpleegkundig en paramedisch departement. Hij is ondertussen ook een veelgevraagd gastspreker en is opgenomen in het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Maddy Silverans

Stafmedewerker proces- en projectmanagement @AZ Sint-Maarten (Mechelen)

Maddy is sinds geruime tijd actief binnen AZ Sint-Maarten (1997), waar ze een mooie gevarieerde carrière uitbouwde waarin ze zich meer en meer verdiepte in zowel Procesmanagement (Lean Six Sigma Black Belt) als Projectmanagement (IPMA D). Dit resulteerde in haar aanstelling als Stafmedewerker Proces- en projectmanagement (2016).

Vandaag coördineert zij binnen AZ Sint-Maarten het projectmanagement office (PMO) en neemt ze de rol op van projectleider voor uiteenlopende ziekenhuisbrede (strategische) businessprojecten, alsook heeft zij de rol van Lean Coördinator.
Sinds kort maakt ook zij deel uit van het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Tanja Verbinnen

Stafmedewerker algemene directie AZ Delta Roeselare

Tanja heeft een ruime ervaring in het optimaliseren van (zorg)processen in zorgvoorzieningen over heel Vlaanderen. Haar kennis en ervaring beperkt zich niet enkel tot acute zorgsettings zoals ziekenhuizen, maar ook voorzieningen voor ouderenzorg, zorg voor kinderen/volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking, revalidatiecentra enz. behoren tot haar expertise.

Als consultant begeleidde ze zorgorganisaties van analyse tot implementatie via gerichte begeleidingstrajecten waarin lean-thinking en leantools zijn geïntegreerd. Sedert 2019 is ze tewerkgesteld in AZ Delta waar ze als stafmedewerker onder andere diverse projecten begeleidt en samen met Hans Crampe medewerkers enthousiasmeert en opleidt om zo de leanfilosofie verder in de organisatie in te bedden.

Terugverdienmogelijkheden

Onderstaande opties schetsen de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld terug te verdienen:

Lidmaatschap Zorgondersteuning

Leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs voor elk van de 4 Lean opleidingen.

KMO-portefeuille

Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille.
Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615

Functiecomplement

De introductiedag (Lean opleiding 2) is erkend als 8 uur permanente vorming voor het functiecomplement.

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

100% terugbetaling

Tot max. 6 weken voor aanvang

50% terugbetaling

Tot max. 4 weken voor aanvang

Geen terugbetaling

Tot max. 2 weken voor aanvang

Referenties

Word vandaag nog lid van Zorgondersteuning vzw. Meer info