Transmurale zorg – what’s new?

Logo_ZOZorgondersteuning vzw blogt!
Transmurale zorg – what’s new? 2016-05
Marc Vlaeminck

Transmurale zorg – what’s new?

What’s new? Laat ons even kijken naar onderstaande quote:

“Internationaal gezaghebbende auteurs pleiten ervoor om de zorg in de eerste plaats te organiseren en op te volgen rondom zorgprocessen, eerder dan rondom de professionals of diensten. Wanneer wij kijken naar de actuele situatie, blijkt dat de coördinatie en de organisatie van de zorg hoofdzakelijk worden uitgevoerd op twee niveaus:

  1. het strategische – structurele niveau
  2. het individuele patiëntenniveau

Voorbeelden van het eerste zijn de strategische afspraken op ziekenhuisniveau of tussen ziekenhuizen, de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnszorg (SEL) of de samenwerkingsinitiatieven thuiszorg (SIT), of structurele afspraken rond opvang en doorverwijzing van patiënten via echelonnering. Voorbeelden van het tweede zijn de dagelijkse contacten tussen zorgverstrekkers, ontslagmanagement uit ziekenhuizen, zorgbemiddelaars, … .

De afstand tussen het strategisch-structurele niveau en het individuele patiëntenniveau is vaak erg groot wat in de praktijk leidt tot concrete afstemmingsproblemen. Interdisciplinaire samenwerking, binnen en over de grenzen van de eigen organisatie of praktijk, wordt dus één van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg in Vlaanderen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verschillende spelers in de extramurale omgeving, alsook met de dynamische structuren en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de intramurale zorg.”

Deze lange quote dateert van … 2009! Het betreft hier het slotrapport van een onderzoek naar transmurale zorgpaden in Vlaanderen, uitgevoerd door de KU Leuven in opdracht van het toenmalig ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin.

Ondertussen is er al veel, zeer veel inkt gevloeid. Maar wat is er echt veranderd in al die tijd ?

Op ons congres van donderdag 19 mei a.s. maken we in Antwerpen een status praesens op :

  • Waar staan we vandaag met transmurale zorg in de wetgeving, in Vlaanderen, in België, in Europa?
  • Welke actuele inzichten zijn er inzake transmurale samenwerking?

We bieden echter niet alleen een kijk op de theoretische kaders. Deelnemers vinden er ook een aantal voorbeelden van casuïstiek, zoals wondzorg en medicatielogistiek.

Laat ons duidelijk zijn, niet alleen ziekenhuizen zijn bezig met transmurale zorg. Zo brengt Zorgbedrijf Antwerpen het verhaal hoe ze geëvolueerd zijn van een organisatie van silo’s naar een geïntegreerde, transmurale netwerkorganisatie.

Er is ook ruimte voor debat met 3 totaal verschillende panelleden. Een auteur, een zakenman en een zorgactor geven elk hun mening.

Als afsluiter kan ook een slotwoord van de bevoegde minister – Maggie De Block – niet ontbreken.

Nog niet ingeschreven voor 19 mei? Gewoon doen!

Ik schrijf me in!

Meer info