LEAN Procesmanagement in de Zorg

Doel van de opleiding

U bent nog op zoek naar een goede Lean-opleiding? Een opleiding waarin een basis wordt gelegd voor een duurzame, lange termijn Lean-cultuur?

Die bestaat!
Zorgondersteuning vzw biedt een volledige en volwaardige Lean-opleiding aan. De LEAN managementfilosofie wordt als basismethode aangereikt, naast andere hulpmiddelen, met als doel tot procesverbeteringen te komen. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van 'waarde' toevoegende processen en leren de verschillende vormen van verspilling herkennen en beperken of elimineren.

Doordat Zorgondersteuning vzw het basisprincipe 'voor en door de sector' toepast, staat deze opleiding garant voor het creëren van maximale toegevoegde waarde. Onze docenten vertrekken namelijk vanuit onderzoek en het effectief implementeren in de sector. We brengen geen theoretisch verhaal: deelnemers krijgen concepten, structuren, methodieken en case studies uit hun eigen leefwereld. Dit zie je ook terug in het praktische en boeiende "Lean Healthcare Game" dat in elke opleiding ingebed zit.

De opleiding LEAN Procesmanagement in de Zorg kan opgesplitst worden in 3 trajecten, waarbij elk traject toegespitst is op een specifieke doelgroep en vertrekt vanuit een andere invalshoek. Zo kan elke onderneming kiezen welk traject het beste past.

Het opleidingspakket is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstanties.

Open opleiding: 3-Traps aanpak

‘Lean strategie in de zorg’

Enkel op aanvraag

Duurtijd:
4 uur
Voormiddaggsessie + afsluitende maaltijd

Doelgroep:
Directieleden uit de zorg

Doel:
Een leanproject impliceert een cultuurverandering binnen de organisatie. Deze opleiding biedt directieleden de nodige kennis om een duidelijke roadmap voor het leanproject voor ogen te houden, alsook zich bewust te zijn van hun rol en voorbeeldgedrag in dergelijke trajecten.

Daarnaast kunnen directieleden na afloop de 'return on investment' van dergelijke verbetertrajecten berekenen (kosten versus benefits versus kwaliteit).

Doordat deze opleiding enkel op aanvraag is kan deze aangepast worden aan de wensen en noden van uw onderneming.

‘Lean strategie in de zorg & de Lean toolkit incl. Lean Healthcare Game’

Duurtijd:
8 uur (1 dag)

Doelgroep:
Diensthoofden, middenkader en allen die betrokken zijn als ‘leidinggevende/coach’ bij procesverbetertrajecten binnen hun afdeling.

Doel:
Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om een lean verbetertraject binnen hun afdeling te begeleiden en op te volgen. Ze hebben zicht op de roadmap en bezitten kennis van de verschillende concepten binnen Lean management.

Ze kunnen hun interne ‘projectleider’ aansturen en zijn in staat de resultaten van het verbetertraject  te rapporteren aan de directie.

Via het “Lean Healthcare Game” ervaren de deelnemers hoe de theorie in praktijk kan toegepast worden.

Een deelnemer van deze opleiding mag zich "Lean procescoach in de zorg" noemen.

Duurtijd:
40 uur (5 dagen)

Dag 1: Lean strategie in de zorg & de Lean toolkit incl. Lean Healthcare Game

Dag 2 + 3: ‘Handvaten, toepassingen en valkuilen bij het toepassen van Lean binnen een zorgorganisatie.’

Dag 4: Lean binnen de logistieke processen: magazijnorganisatie, de rol van voorraden & logistieke distributieconcepten in de  zorg.

Dag 5: ‘Terugkomdag : deelnemers presenteren hun project’

De programmacommisie fungeert als jury.

Doelgroep:
Iedereen die verantwoordelijk is voor het trekken en uitvoeren van proces-verbetertrajecten binnen de zorginstelling.
Toeleveranciers aan de zorg kunnen eveneens intekenen voor dit traject na goedkeuring door de programmacommissie.
Het aantal “niet-zorg” deelnemers is beperkt tot  25% van de totale groep.

Doel:
In deze opleiding wordt een procesdeskundige gevormd. De deelnemers zullen na afloop in staat zijn om verbetertrajecten binnen  zorg (ondersteunende) processen efficiënter en effectiever te maken en deze in hun totaliteit te evalueren.
Het uitwerken van een proces-verbetertraject als opdracht binnen de eigen zorginstelling, maximaliseert de toepasbaarheid van deze opleiding. De nodige confidentialiteit is voorzien voor organisatiekritische informatie.

Het succesvol volgen van de opleiding en afleggen van examen zorgt ervoor dat een deelnemer die slaagt voor deze opleiding zich "Lean Procesdeskundige in de zorg" mag noemen.

Bovendien kan je dan ook geselecteerd worden voor de Lean Award for Gold Care, een prijs die uitgereikt wordt op het jaarlijkse congres.
Na een kort filmpje kunnen de aanwezigen kiezen wie met deze award naar huis gaat.

De Lean Award for Gold Care 2018 ging naar Tanja Verbinnen!

Docenten & sectorspecialisten

Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem

Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem

Hoogleraar Universiteit Gent

Verzorgt zowel wetenschappelijk onderzoek als academisch onderwijs op het vlak van Lean Management en methodes voor effectieve implementatie van Lean in organisaties. Hij is een veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven.

Dhr. ir. Luc De Muynck

Dhr. ir. Luc De Muynck

Managing partner van het advieskantoor Moore Stephens

Zal vanuit zijn ervaring de brug slaan tussen de academische concepten en hun toepassing in de praktijk. Hij is ervaringsdeskundige in het streven naar ‘operational excellence’ binnen zorgomgevingen met sterke focus op de ‘zorg-ondersteunende’ processen. Hij is een veel gevraagd spreker en gastdocent bij o.a. KH Leuven en CIMCIL Technology Transfer Center.

Dhr. Hans Crampe

Dhr. Hans Crampe

Verpleegkundig en Paramedisch directeur van AZ Maria Middelares

Heeft tal van succesvolle ‘Lean’ projecten doorgevoerd binnen de ziekenhuisomgeving. Hij zal u meenemen in lean-trajecten binnen de verpleegafdeling.

Programmacommissie en kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van dit opleidingspakket te garanderen zal een interne programmacommissie het programma bepalen en bewaken.

Volgende personen maken deel uit van deze programmacommissie:

 • Dhr. Rudy Maertens  – CEO AZ Alma en voorzitter raad van bestuur Zorgondersteuning vzw
 • Prof. dr. ir. Pascal Verdonck – Universiteit Gent, KU Leuven,  CEO Maria Middelares en bestuurslid Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. ir. Luc De Muynck – managing partner Moore Stephens
 • Dhr. ir. Willy Van Overschée  – CEO CIMCIL Technology Transfer Center
 • Prof. dr. ir. Rik Van Landeghem – Universiteit Gent en bestuurslid CIMCIL Technology Transfer Center

 

Kalender

De opleidingstrajecten worden georganiseerd in een zorginstelling, rekening houdend met verplaatsingstijd van de deelnemers.

Traject 1 : Lean strategie in de zorg:
Data voor 2019 op aanvraag.

Traject 2 : Lean procescoach in de zorg:
Data voor 2019 op aanvraag.

Traject 3 :Gecertificeerde opleiding lean procesdeskundige in de zorg: 
Data voor 2019 op aanvraag.

Prijs


Traject 1
4 uur

  Lid excl. BTW: € 372
  Geen lid excl. BTW: € 413
  enkel op aanvraag


Traject 2
8 uur
Lean procescoach in de zorg

  Lid excl. BTW: € 520
  Geen lid excl. BTW: € 578


Traject 3
40 uur
Lean procesdeskundige in de zorg

  Lid excl. BTW: € 2045
  Geen lid excl. BTW: € 2273

Scroll to Top