Zorgondersteuning vzw blogt: Niet elk geschenk is een cadeau.

Niet elk geschenk is een cadeau.

door Hans Crampe

Ik daag je uit! Lees de persoonlijke ontwikkelingsplannen van je collega’s en/of medewerkers. De kans is groot dat er één of andere vorm van opleiding, studiedag of navorming wordt aangevraagd. En zo volgen we met zijn allen samen vele uren opleiding per jaar. Dit vormt vaak een aanzienlijke investering voor jezelf en voor je organisatie, zowel op vlak van kostprijs als arbeidsuren.

Hoe kijk jij naar opleidingen en studiedagen? In grote lijnen kan dit op twee manieren. Je kunt ze beschouwen als de heilige graal om je te vervolmaken, je persoonlijk referentiekader uit te breiden of interessante nieuwe mensen te ontmoeten. Een studiedag is dan een lichtpuntje in je agenda. Het is even afstand nemen van de werkvloer en alle dagelijkse zorgen. Maar je kunt ook anders naar opleidingen kijken. Je focus ligt dan op wat je er mee wilt bereiken op de werkvloer. Je weegt zorgvuldig af of de opleiding echt toegevoegde waarde heeft. Tot welke groep hoor jij?

Behoor je tot de tweede groep dan is er goed nieuws. Recent is er immers heel wat boeiend wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over de toegevoegde waarde van opleidingen en hoe je deze kunt bereiken. Want hier knelt doorgaans het schoentje. Je schrijft je bijvoorbeeld in voor een 5-daagse LEAN-opleiding. Je zou kunnen verwachten dat je na de opleiding alle aangeleerde LEAN-tools meteen kunt toepassen in de praktijk. Dat is best een hoge verwachting. De meeste klassieke opleidingen zijn hierop niet afgestemd volgens wetenschappers. Concreet zal je dus zonder extra begeleiding de vertaalslag naar de praktijk erg moeilijk kunnen maken. Maar kun je hier iets aan doen?

Gelukkig wel. Het vraagt wel een andere manier van kijken. De focus wijzigt. Veel organisaties volgen bijvoorbeeld wel het aantal gevolgde uren op, maar niet het resultaat. Ook de organisator van de opleiding is zich van geen kwaad bewust. Na de opleiding stuurt hij een tevredenheidsenquête uit en op basis van de antwoorden wordt de opleiding en de les geëvalueerd en bijgestuurd, maar niet het leereffect. Ook onderzoeksresultaten liegen er niet om. De resultaten van tevredenheidsenquêtes na een opleiding zijn volstrekt onbetrouwbaar en niet in staat om het leereffect bloot te leggen. Je kunt perfect tevreden zijn over een opleiding waar je in de praktijk niets mee doet of kunt doen. Nieuwe leervormen zoals LEAN-games zijn best fijn om doen, maar niet steeds nuttig. Indien je deelnemers na een opleiding vraagt of ze in staat zijn om het geleerde toe te passen in de praktijk is het antwoord op deze vraag volstrekt onbetrouwbaar als toetssteen. Maar is er dan een andere insteek? Vast en zeker.

Een tiental wetenschappelijk onderbouwde acties wijzen je alvast de weg. Eén hiervan is het systematisch gebruik van kennis- en vaardigheidstesten. Je toetst telkens voor, tijdens en na een opleiding het kennisniveau. En testen is echt testen. Pas dan ga je er niet alleen op voorruit maar ook nog in de juiste richting. Heb je interesse om zicht te krijgen op jouw niveau van je LEAN-kennis. Er ligt een gratis geschenk op je te wachten. Je kan via info@zorgondersteuning.be een wetenschappelijk gevalideerde kennistest aanvragen.

Worden je ogen wijder en klimmen je wenkbrauwen als je dit leest? Dan hoor je bij de eerste groep die anders naar opleidingen kijkt. Dan stel je je vragen bij het feit of dit nu echt ook nog eens allemaal doordacht opgevolgd moet worden. Of kijk je er nu toch iets anders naar? Vind je de test confronterend of net uitdagend? Durf je de kennistest aan? Ja, niet elk geschenk is een cadeau….

Hans Crampe, Bestuurder Zorgondersteuning vzw