Zorgondersteuning vzw blogt: Jan Van Eyck.

Jan Van Eyck!  

Het jaar 2020 is voor Gent het ‘Van Eyckjaar’.
In een 7-tal manifestaties wordt eer betoond aan de beroemde schilder, met het befaamde drieluik ‘De aanbidding van het Lam Gods’ als onbetwist speerpunt.
Ik hoor u – geachte lezer – al denken : “Ben ik hier een blog van Zorgondersteuning aan het lezen, of een publicatie van Openbaar Kunstbezit ?”. Geen paniek, u bent aan het juiste adres. Lees rustig verder.
Het bruggetje naar Jan Van Eyck zit in het Lam Gods …
Dit drieluik werd in 1434 geschilderd en de voorbije maanden volledig gerestaureerd.
Bij Zorgondersteuning hebben we met ons drieluik van Lean-opleidingen hetzelfde gedaan.
Met veel trots brengen we vanaf heden ons volledig herwerkt Lean-drieluik terug onder uw aandacht.

Wie als actor in zorg en welzijn wil inzetten op Lean, kan meer dan ooit bij Zorgondersteuning terecht.

 

 

 

 

 

U heeft de keuze uit volgend drieluik :

  1. Luik 1 : Inspiratiemoment Lean in Zorg en Welzijn

Stel : u wenst Lean op de agenda te plaatsen van uw Raad van Bestuur, van een directiecomité, of van een vergadering met uw staf.

In dit inspiratiemoment nemen wij u mee in de wereld van Lean en tonen u wat Lean als strategie kan betekenen voor uw organisatie. We geven aan welke vormingsmogelijkheden Zorgondersteuning u biedt en waar de terugverdieneffecten zitten.  Dit moment verloopt idealiter in de eigen organisatie, en kan volledig aangepast worden aan uw wensen en noden.

We zullen dit vanaf 2020 ook in open aanbod voorzien.

  1. Luik 2 : Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

Deze ééndaagse opleiding is bedoeld voor directies, middenkader, leidinggevenden en voor alle medewerkers die willen kennismaken met de lean-filosofie.

Naast een stukje theorie over Lean, komen er ook praktische cases aan bod. Deze ééndaagse opleiding is tevens de opstap naar het derde deel van ons drieluik, de opleiding “Lean Expert in Zorg en Welzijn”.

De eerstvolgende introductiedag gaat door op vrijdag 29 november 2019 bij Senior Living Group, Satenrozen 1b, Kontich. Deze dag is tevens erkend voor het functiecomplement ‘permanente vorming’.

Een introductiedag kan ook in house geboekt worden.

  1. Luik 3 : Lean Expert in Zorg en Welzijn

Deze opleiding is het speerpunt van Zorgondersteuning.

Het betreft een 4-daagse opleiding waarin de meest actuele inzichten in Lean aan bod komen, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

De opleiding  Lean Expert in Zorg en Welzijn bestaat uit 3 delen:

  • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag, zie luik 2)
  • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen)
  • Deel 3: 2 halve dagen intervisie (respectievelijk 3 weken en 3 maanden na laatste verdiepingsdag)
    Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de deelnemers aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren Leanproject in de eigen organisatie.

Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een getuigschrift van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deze opleiding bevindt zich op een “Lean Green Belt” niveau. Na het volgen van deze opleiding kan men mits beperkte bijkomende zelfstudie en een internationaal examen zelfs het “Lean Black Belt” certificaat halen.

De volgende opleiding ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ in open aanbod start op 29/11/2019, en gaat door bij Senior Living Group, Satenrozen 1b, Kontich. De verdiepingsdagen van deze opleiding zijn gepland op 13/12/2019 en 10/1/2020. De intervisiedagen gaan door op 27/01/2020 en 30/03/2020.

Deze opleiding kan ook in house geboekt worden.

De erkenning Vlaams OpleidingsVerlof  (nieuwe benaming betaald educatief verlof) voor deze 4-daagse opleiding is in aanvraag.

Voor meer details en inschrijving verwijzen we graag naar onze website:

www.zorgondersteuning.be en https://zorgondersteuning.be/lean-in-zorg-en-welzijn/

Eindigen doen we met een “Save The Date” voor 2020 : op donderdag 20/02/2020 gaat ons jaarlijks congres door in KBC Havenlaan Brussel, met als titel ‘Lean all the way … ook in Zorg en Welzijn’. Ook dit congres is erkend voor het functiecomplement ‘permanente vorming’.

Informatie en inschrijvingen op https://zorgondersteuning.be/activities/congres-2020/

Pro memorie : Zorgondersteuning is een erkende dienstverlener binnen de KMO-portefeuille.

Marc Vlaeminck

Dagelijks bestuurder Zorgondersteuning vzw