Wie zijn we

Wie zijn we?

Door een steeds toenemende druk op interne performantie binnen de zorgsector was er nood aan een neutraal platform waar spelers uit de zorgsector met elkaar konden spreken & ervaring konden delen. Onder leiding van onze Raad van Bestuur (zie onder) wil de vzw Zorgondersteuning uitgroeien tot een kenniscentrum met betrekking tot verbetering van zorgondersteunende processen, en dit voor èn door de Vlaamse Zorgaanbieders.

We willen zorgorganisaties in Vlaanderen aanspreken. We denken hierbij zowel aan algemene, psychiatrische, universitaire en revalidatieziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en diverse andere zorgorganisaties. Binnen deze organisaties mikken we in eerste instantie op directiefuncties en stafmedewerkers die op het zorgondersteunende vlak actief zijn en daar beslissingsbevoegdheden hebben om optimalisatietrajecten op te zetten.

Wat doen we?

Zorgondersteuning vzw wil de Vlaamse zorgaanbieders versterken door een overkoepelend platform te bieden, ter verbetering van de zorgondersteunende processen.  De vereniging wil op diverse bijeenkomsten de deelnemers voorzien van essentiële, praktijkgerichte informatie en op die manier inspirerend werken voor alle spelers binnen de Vlaamse zorgsector.

Vanuit haar platformfunctie wil de vzw de focus leggen op zorgondersteunende processen en interne performantie om deze op de agenda plaatsen bij zorgorganisaties en onderlinge ervaringsuitwisseling te stimuleren.  Vanuit dit opzicht wordt interne performantie vanuit 5 invalshoeken benaderd:

  1. Kwaliteit
  2. Betrouwbaarheid
  3. Snelheid
  4. Flexibiliteit
  5. Kost

Bij dit alles willen we tot slot ook voldoende aandacht hebben voor intersectorale en interdepartementale onderwerpen.

In cijfers

 

Activiteiten volgens resultaatsgebied
resultaatsgebied

Beoordeling van de activiteiten door onze leden evaluatie

Activiteiten volgens managementsgebied
managementsgebied

*Bovenstaande grafieken hebben betrekking op alle activiteiten uit 2013.

Leden van de Raad van Bestuur

Rudy Maertens

Rudy Maertens

Algemeen directeur AZ Alma Voorzitter raad van bestuur Zorgondersteuning vzw

Marc Vlaeminck

Marc Vlaeminck

Operations manager Senior Living Group Ondervoorzitter raad van bestuur Zorgondersteuning vzw

Hans Crampe

Hans Crampe

Adjunct Algemeen Directeur AZ Delta Bestuurder Zorgondersteuning vzw

Jo Leysen

Jo Leysen

Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout Bestuurder Zorgondersteuning vzw

Dominique Vandijck

Dominique Vandijck

CEO bij het Belgisch Antigifcentrum Bestuurder Zorgondersteuning vzw

Hendrik Van Gansbeke

Hendrik Van Gansbeke

Algemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen Bestuurder Zorgondersteuning vzw

David De Mol

David De Mol

Purchase Manager, Senior Living Group Bestuurder Zorgondersteuning vzw

Elke Panis

Elke Panis

Financieel-administratief directeur Ziekenhuis Oost-Limburg Bestuurder Zorgondersteuning vzw
Scroll to Top