‘Vermaatschappelijking van zorg’ door Voka Health Community en ONLINE buurten

Op vrijdag 19 mei 2016 vindt ons jaarlijks congres plaats, met als thematiek ’transmurale zorgnetwerken’. Hierbij komen vragen aan bod zoals: ‘Wat doet dit met onze processen?’; ‘Zijn onze processen klaar voor de “ontschotting”?’; ‘Aan welke knoppen moeten we draaien om voldoende wendbaarheid te krijgen in de organisatie?’; …

Het slechte nieuws is dat jullie nog even moeten wachten voor we jullie op deze antwoorden trakteren. Het goede nieuws is dat jullie in de tussentijd op 19 oktober al wat inspiratie kunnen opdoen omtrent deze thematiek.

Voka Health Community en ONLINE buurten organiseren namelijk op maandagavond 19 oktober 2015 een kennissessie rond ‘Vermaatschappelijking van zorg’ bij Voka te Kortrijk.

We vinden nu al mooie illustraties van buurtinitiatieven, vaak ondersteund door technologie waarbij de nabije omgeving taken opneemt om zorg ook in de thuisomgeving mogelijk te maken. Dergelijke buurtwerking zal in de komende jaren de voordelen ervaren bij een positieve disruptie van zorg en ondersteuning. De opmars van sociale netwerken, internet of things, digitale omgevingsassessment, crowd-toepassingen, … spelen al in op deze trend.

Is dit een bewuste keuze die we vandaag samen moeten maken? Welke kansen biedt dit voor kennisinstellingen, ondernemingen en zorgactoren? Goede praktijkvoorbeelden tonen alvast dat de buurt een versterkende factor kan zijn voor ouderzorg of zorg voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Samen met u gaan we in debat om de kracht van de buurt nog beter naar waarde te schatten.

Lees meer

De uitnodiging:
19102015XUitnodigingXKSXVermaatschappelijkingXvanXzorg