Verbeterproject Zorgnetwerk Trento vzw

Het WZC Sint-Jozef Moerzeke en het WZC De Vliet Zele namen de beslissing om hun jarenlange samenwerking te verstevigen door samen te smelten tot één zorgnetwerk. Zo zag Zorgnetwerk Trento op 1 januari 2013 het licht. Trento staat voor Transdisciplinaire, Residentiële en Thuiszorgondersteunende Ouderenzorg. Actieve partners zijn SOM+, dagopvang Vincent, serviceflat Den Craenenvliet, dagverzorgingscentra Passantenhuizen en assistentiewoningen Residentie Christiana.

Vlak voor de zomer in 2015 startten we in vzw Zorgnetwerk Trento met een project ‘reorganisatie van de belevering van het incontinentiemateriaal’.

Concrete aanmeldingsvraag:

  • Reduceren van de fysieke belasting
  • Reduceren van de mentale belasting
  • Een betere continuïteit bij ziekte of verlof
  • Het ‘rommelige karakter’ van het proces bestrijden.

Collateral advantage van dit – brede – project: medewerkers in de organisatie kregen goesting in méér Lean. Welke stappen daartoe geleid hebben leest u in de pdf.

In de pdf in bijlage vindt u gedetailleerde informatie over de probleemanalyse, de veranderingen, concrete resultaten (inclusief financieel) en slotconclusie.

Dit traject werd gerealiseerd i.s.m.

frisblikopener