Tzatziki voor zelfsturende teams

Een artikel over hoe gemotiveerde werknemers beter zorgen voor de bewoners van een woonzorgcentrum dan minder tevreden werknemers. Het betreft een case van WZC Van Zuylen die ervaarden dat ze heel krachtige medewerkers hadden maar door de structuren schortte er soms wat aan de betrokkenheid en motivatie. Door de zorgtaken en verantwoordelijkheden anders te organiseren creeërden ze een grotere betrokkenheid en betere zorg voor hun bewoners.

Het is een mooi voorbeeld van hoe creatief om te gaan met beperkt personeel; hoe je met een beperkt aantal handen betere zorg kan verlenen met meer plezier.