Medisch Centrum St.-Jozef vzw

Het Medisch Centrum St.-Jozef is een psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis dat eveneens participeert in het GGZ-netwerk voor volwassenen Noolim en het netwerk Ligant voor kinderen en jongeren. De organisatie heeft een erkenning van 330 bedden en plaatsen en 45 PVT. Het stelt ruim 600 medewerkers te werk. De hoofdzetel is gevestigd in Munsterbilzen maar er zijn ook vestigingen in Tongeren (PVT), Maaseik (Sp), een associatie Centrum voor Kinderpsychiatrie te Hasselt en de verschillende mobiele teams. Het Medisch Centrum St.-Jozef wenst de meest optimale zorg aan te bieden aan de zorgvragers. Daarvoor werkt zij samen met andere partners binnen netwerken en zorgcircuits. Door uit te gaan van een cliëntgerichte visie , zoveel mogelijk met zorg op maat, opteren wij voor een holistische benadering. Wij trachten daarbij de patiënt zo weinig mogelijk te verstoren in zijn maatschappelijk handelen. Het ziekenhuis is Qualicor geaccrediteerd.

Opleiding

Gevolgde opleiding(en)

  • Lean opleiding

 

Periode van de opleiding(en)
2022

 

Ervaring met de opleiding(en)
Deelname aan de lean-opleiding zet je aan om opnieuw met een open geest naar de dagelijkse werking te kijken. An sich is het met ‘gezond boerenverstand’ naar de processen kijken om zo te trachten deze efficiënter te organiseren en verspilling weg te werken. Zeker medewerkers met een ruime ervaring worden nogal eens bedrijfsblind en gaan ervan uit dat alles wel optimaal verloopt ‘want we hebben het toch altijd zo gedaan’. Gestructureerd en in overleg een lean-project aanpakken zorgt voor draagvlak en voor een goede opvolging.

 

Award
Lean award 2023 vakjury

Verbeterproject binnen de opleiding

Eten op je bord… kijken wat er schort.

We stelden vast dat heel wat voedsel in het afvalcircuit terecht komt. Ook in het jaarverslag van de ombudspersoon werd voedselverspilling als aandachtspunt vanuit de patiënten naar voor gebracht. Zij storen zich hieraan, mede vanuit de tijdsgeest rond duurzaamheid. Daarop brachten wij het terugkerend afval van de middagmalen in kaart en kwamen tot een onthutsende 34 kg/dag met een kost van meer dan 40.000 €/jaar. Op basis van diverse analysetechnieken (visgraatdiagram, patiëntenbevraging, ronde tafeloverleg,…) brachten we de problematiek in kaart. Op basis daarvan werden oplossingen uitgewerkt en verantwoordelijken aangeduid. Zo zetten we in op bewustmakingscampagnes, opleiding rond het juist gebruik van het voedingsprogramma, aanpassing van het menu,…

Bekijk het project

Leden kunnen dit verbeterproject bekijken. Ben je lid? Controleer je lidmaatschap hieronder.

Lidmaatschap controleren

Cursist

Naam

Kris Coemans

 

Functie

Financieel en facilitair directeur

 

E-mail

kris.coemans@mc-st-jozef.be

Locatie organisatie

Adres

Abdijstraat 2, 3740 Bilzen

 

Website

https://www.mc-st-jozef.be/

Contactgegevens organisatie

Telefoonnummer

089/509111

 

E-mail

contact@mc-st-jozef.be

Word vandaag nog lid van Zorgondersteuning vzw. Meer info
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.