Podcast: Blijven leren en ontwikkelen

In onze oktober update bespraken we de eerste podcast in een reeks van twee (‘Mensen ontwikkelen is de hoeksteen van lean’). Hierin werd vooral ingegaan op de kracht van de leanfilosofie, de kern van de filosofie en de randvoorwaarden voor succes. In deze editie komt nummer twee ‘Lean & leiderschap. Blijven leren en ontwikkelen’ aan bod, en is meer gericht op aantal lessons learned na een lean-implementatietraject. Naast Kjeld Aij, die al ruim twintig jaar actief is als leidinggevende in de gezondheidszorg, komen ook enkele medewerkers van ‘op de werkvloer’ aan het woord, waaronder de kwaliteitscoördinator en afdelingsverpleegkundigen, dit om hun kennismaking en ervaringen met lean te delen. En ze blaken van enthousiasme. Met lean structureel en concreet aan de slag gaan resulteert niet enkel in meer efficiëntie van zorgprocessen -en kwaliteit, het brengt ook meer coherentie en werkplezier in -en tussen zorgteams.

 

Enkele belangrijke ‘lessons learned’ die in deze podcast worden aangestipt en dit na het doorlopen van een transitietraject richting een continue verbetercultuur op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 

  • Op afdelingen waar shiftwissels minder goed worden ingezet stelt men vast dat teams minder snel groeien en het doorvoeren van het lean veranderproces minder vlot verloopt.
  • Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat het optimaliseren van zorgprocessen van begin tot einde leiden tot substantiële vooruitgang op medewerkertevredenheids-, organisatie- en patiëntenniveau. Desondanks dat blijkt dat in de praktijk er vaak onvoldoende tijd en middelen geïnvesteerd worden om met een multidisciplinaire groep van experten uit de eigen organisatie zorgprocessen en knelpunten duidelijk en helder in kaart te brengen, alvorens verbeterinitiatieven worden opgezet.
  • Lean leiderschap en lean als strategie is noodzakelijk, en moet consequent worden uitgedragen vanuit centraal in de organisatie, dit om de transitie richting een continue verbetercultuur duurzaam in te bedden en invulling te geven.
  • In het bijzonder in een opstartfase, wordt de A3-methodiek beschouwd als een dankbare en eenvoudige methodiek als waardevolle aanpak voor verbeterprojecten. Het geeft structuur, helpt bij de analyse naar grondoorzaken van inefficiënties en is een solide basis voor het nemen van structurele acties. De methode helpt ook te voorkomen om te snel over te gaan tot actie zonder degelijke voorbereiding, een (zeer) vaak voorkomende valkuil.
  • Stel doelen steeds helder en tastbaar, en durf keuzes te maken. Het is onmogelijk alles (tegelijk) aan te pakken.
  • Ben je leidinggevende, geef dan steeds het goede voorbeeld, draag de leancultuur uit, stimuleer een oplossingsgerichte mindset, spendeer tijd en aandacht voor alle type medewerkers en wees aanwezig.

 

Een luistertip!

Hans & Dominique

 

Referentie

Spotify – Podcast Lean en Leiderschap ‘Blijven leren en ontwikkelen…’ met Kjeld Aij (Erasmus MC)