Patronen

Heb je even tijd voor een experiment? Dan is Danielle Braun een goede gids. Dr. Braun is antropoloog en reist de wereld rond op zoek naar wat we van verre vreemde volkeren overal op de wereld kunnen leren over onszelf en onze samenleving. Doe jezelf het genoegen om Danielle te volgen op LinkedIn en je bent verzekerd van een dagelijkse dosis inspiratie. Met een antropologische bril kijkt ze naar onze patronen op het werk, in onze relaties en zelfs naar wat we tussen de lakens wel of niet doen. Gezien er momenteel thuis nauwgezet meegelezen wordt door vrouwlief blijven de bedgeheimen evenwel overeind.

Daniëlle observeert dus permanent patronen die ons gedrag bepalen. Patronen ontstaan doordat je hersenen constant verbindingen maken die sterker worden bij herhaling. Op zich is dat natuurlijk nuttig maar er is ook een keerzijde. Je raakt soms zo vast in je patroon dat je belangrijke kansen mist. Of je overweegt niet alle mogelijke alternatieven omdat je te snel schakelt. Wat wil je bijvoorbeeld dat er gebeurt bij ongepast gedrag? Jouw antwoord is waarschijnlijk al heel lang verankerd in je brein. Ga even terug naar je schooltijd! Wat gebeurde er bij storend gedrag? Even de klas uit en op de gang afkoelen. Maar ook op het werk. Wie steeds storend en ongepast is, gaat er waarschijnlijk uit! En bij ongepast gedrag in de maatschappij kijken we al snel naar een instelling of de gevangenis. Het patroon is duidelijk! Je wordt uitgesloten tot je hopelijk weer voldoet. Dan mag je weer mee aan boord. Maar is dit wel het enige en juiste patroon? En dat is dus het fijne van een antropoloog als Danielle. Ze kijkt naar andere bevolkingsgroepen en toont aan dat het ook anders kan. Even mee de wereld rond….

Masaï is een grote nomadische bevolkingsgroep in Oost-Afrika die er nog steeds in slaagt om hun eeuwenoude tradities te bewaren. Zij gaan bijvoorbeeld helemaal anders om met ongepast gedrag. Even een voorbeeld. Kenyi is twintig jaar. Hij heeft melk gestolen en toont ongepast gedrag tegenover de meisjes van het dorp. De dorpsgenoten verzamelen zich en gaan in een kring om Kenyi staan. Hij krijgt een heel lang bad van positieve aandacht en feedback. Ze bewonderen hem voor zijn humor en voor de zorgzaamheid voor zijn moeder. Ze benadrukken wat een fijne verhalen hij kan vertellen bij het kampvuur en loven zijn moed. Maar ze bieden hem ook hulp aan. De sociale structuur van het dorp wordt onmiddellijk in werking gezet. Kenyi krijgt een baantje bij de geitenhoeder, zodat hij geen melk meer hoeft stelen. Een ander stamlid leert de jongen koken en een wijze oude man vertelt hem eens op stevige toon dat hij niet zomaar meisjes mag begluren. De vrienden van Kenyi worden aangesproken dat ze hem geen slechte dingen moeten leren. Kenyi staat er niet alleen voor. Als iemand van het rechte pad af is, heeft de hele tribe tekortgeschoten. Masaï lossen conflict en wangedrag niet op met uitsluiting, maar met insluiting.

Je patronen bepalen dagelijks onbewust je gedrag. Hierdoor kom je soms vast te zitten of mis je kansen omdat waardevolle alternatieven je ontsnappen. Maar het is niet steeds eenvoudig om onze eigen patronen scherp te krijgen. Dan helpt de frisse antropologische bril van Danielle Braun. In haar blogs en boeken schenkt ze ons prachtige verhalen over patronen van over de hele wereld. Maar soms moet je de wereld niet rond. Luister eens naar hoe een collega iets verfrissend heeft aangepakt. En laat dat net zijn waar ook Zorgondersteuning sterk in is. Verbinding maken tussen mensen en inspiratie bieden zodat je aan de slag kan om je denkpatronen te verbreden. Na de vakantie staat er weer een volledig pakket aan opleidingen op stapel. Benieuwd? Bezoek dan zeker onze website! https://zorgondersteuning.be/opleidingen/.

 

Hans Crampe