Partezis wordt een zorginnovatieplatform – kick off event op 4 juni 2015

Partezis slaat een nieuwe weg in. In de voorbije periode werd er in alle stilte, samen met de zorgkoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro, hard gewerkt aan een nieuwe opdracht voor Partezis. Partezis wordt een zorginnovatieplatform, waar “ Interfacen – Innoveren – Incuberen en Investeren ” samen komen. Ze zetten vanaf nu volop in op verbetering: ze willen de kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid van de aangeboden zorg optimaliseren.

De start voor dit nieuwe initiatief, voor en door de zorg- en welzijnssector, wordt gegeven op een kick off event op 4 juni 2015 te Mechelen. U bent hierop van harte uitgenodigd !

Het event wordt gratis aangeboden. Inschrijven is echter verplicht en dit om logistieke redenen.

Meer informatie over het programma.