Doel van de opleiding

U bent op zoek naar een goede Lean-opleiding? Een opleiding waarin een basis wordt gelegd voor een duurzame, lange termijn Lean-cultuur? Die bestaat!
Zorgondersteuning vzw biedt volledige en volwaardige Lean-opleidingen aan.

De LEAN managementfilosofie wordt als basismethode gehanteerd, naast andere hulpmiddelen, met als doel tot procesverbeteringen te komen. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van ‘waarde’ toevoegende processen en leren de verschillende vormen van verspilling herkennen en beperken of elimineren.

Doordat Zorgondersteuning vzw het basisprincipe ‘voor en door de sector’ toepast, staan deze opleidingen garant voor het creëren van maximale toegevoegde waarde. Onze docenten vertrekken namelijk vanuit onderzoek en het effectief implementeren in de sector. We brengen geen theoretisch verhaal: deelnemers krijgen concepten, structuren, methodieken en case studies uit hun eigen leefwereld aangereikt.

Aanbod

Wij bieden inzake Lean 3 verschillende mogelijkheden qua opleiding; elk traject is toegespitst op een specifieke doelgroep en vertrekt vanuit een andere invalshoek.

Zo kan elke organisatie kiezen welk traject het beste past. Elke opleiding kan zowel in open aanbod gevolgd worden, als in house. Wij hebben zowel een fysiek als een digitaal aanbod.

Samen met 15 collega’s kan u in uw eigen zorginstelling of bedrijf deze opleiding volgen. Vraag hiervoor een gereduceerde groepsprijs aan via info@zorgondersteuning.be

Traject 1

Is een 2 uur durende inspiratiesessie over Lean, bedoeld voor Raden van Bestuur en/of vergaderingen met stafmedewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.

Traject 2

is een introductiedag over Lean (8u), tegelijk een opstap naar de volledige cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’ (zie traject 3). Naast een stukje theorie komen er ook praktische cases aanbod.

Traject 3

is de full cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deze omvat in totaal 32 uur:

 • Een introductiedag over Lean (zie traject 2) van 8u.
 • Twee verdiepingsdagen van elk 8u, een totaal van 16u.
 • Twee intervisiemomenten van elk 4u, een totaal van 8u.

Traject 1: inspiratiesessie Lean

Aanbod

Traject 1 is een 2 uur durende inspiratiesessie over Lean, bedoeld voor Raden van Bestuur en/of directiecomités van zorg- en/of vergaderingen met stafmedewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties

Ja, ik schrijf me in

Kalender

Op aanvraag.

Prijs

Op aanvraag.

Terugverdienmogelijkheden

Onderstaande opties schetsen de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld terug te verdienen:

Lidmaatschap Zorgondersteuning

Leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs voor elk van de 3 trajecten.

KMO-portefeuille

Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille voor de 3 trajecten. Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

100% terugbetaling

Tot max. 6 weken voor aanvang

50% terugbetaling

Tot max. 4 weken voor aanvang

Geen terugbetaling

Tot max. 2 weken voor aanvang

Traject 2: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

Aanbod

Traject 2 is een introductiedag over Lean (8u). Naast een stukje theorie komen er ook praktische cases aan bod. Tevens de opstap naar traject 3: “Lean Expert in Zorg en Welzijn”.

Traject 2 is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender

Groep 1: vrijdag 14 oktober 2022 (9u – 17u)

Groep 2: donderdag 2 februari 2023 (9u – 17u)

Min. 12 cursisten nodig alvorens de opleiding kan starten.

Locatie

Groep 1: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst

Groep 2: Vinoscoop Gent

Prijs

Traject 2 “Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn” (8u)

Lid (Zorginstelling & Bedrijf)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

255 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Zorginstelling)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

306 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Bedrijf)

Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

400 euro

( ex. BTW )

De docenten

Anneleen Van De Putte

Directeur centrum voor ambulante revalidatie (CAR Ronse) bij vzw Werken Glorieux

Anneleen is haar carrière gestart als therapeut en heeft nadien de overstap gemaakt naar de advieswereld. Daar heeft zij een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van verbeterprojecten en optimaliseren van processen binnen de zorg. Via zorgondersteuning legt zij zich al drie jaar toe op het verspreiden en verankeren van lean managementfilosofie in zorgorganisaties.

Hans Crampe

Adjunct algemeen directeur AZ Delta
Lid raad van bestuur en mede coördinator kenniscentrum LEAN binnen Zorgondersteuning

Meer dan 20 jaar ervaring in opleiding en de begeleiding van LEAN-projecten  en dat zowel binnen zorgorganisaties als op academisch niveau (werkt momenteel aan doctoraat).

Auteur van diverse boeken en artikels rond LEAN in zorg- en welzijn.

Stijn Watson

Stafmedewerker verpleegkundig en paramedisch departement binnen AZ Maria Middelares

Stijn Watson heeft altijd met zijn voeten in de dagelijkse praktijk gestaan en is dit op vandaag nog steeds. Hij startte zijn carrière als verpleegkundige in het AZ Sint Lucas te Gent, maakte de switch naar het AZ Maria Middelares in Gent waar hij tot voor kort actief was als (hoofd-)verpleegkundige/paramedisch coördinator van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG). Begin dit jaar is hij gestart als stafmedewerker binnen het verpleegkundig en paramedisch departement. Hij is ondertussen ook een veelgevraagd gastspreker en is opgenomen in het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Maddy Silverans

Stafmedewerker proces- en projectmanagement @AZ Sint-Maarten (Mechelen)

Maddy is sinds geruime tijd actief binnen AZ Sint-Maarten (1997), waar ze een mooie gevarieerde carrière uitbouwde waarin ze zich meer en meer verdiepte in zowel Procesmanagement (Lean Six Sigma Black Belt) als Projectmanagement (IPMA D). Dit resulteerde in haar aanstelling als Stafmedewerker Proces- en projectmanagement (2016).

Vandaag coördineert zij binnen AZ Sint-Maarten het projectmanagement office (PMO) en neemt ze de rol op van projectleider voor uiteenlopende ziekenhuisbrede (strategische) businessprojecten, alsook heeft zij de rol van Lean Coördinator.
Sinds kort maakt ook zij deel uit van het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Tanja Verbinnen

Stafmedewerker algemene directie AZ Delta Roeselare

Tanja heeft een ruime ervaring in het optimaliseren van (zorg)processen in zorgvoorzieningen over heel Vlaanderen. Haar kennis en ervaring beperkt zich niet enkel tot acute zorgsettings zoals ziekenhuizen, maar ook voorzieningen voor ouderenzorg, zorg voor kinderen/volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking, revalidatiecentra enz. behoren tot haar expertise.

Als consultant begeleidde ze zorgorganisaties van analyse tot implementatie via gerichte begeleidingstrajecten waarin lean-thinking en leantools zijn geïntegreerd. Sedert 2019 is ze tewerkgesteld in AZ Delta waar ze als stafmedewerker onder andere diverse projecten begeleidt en samen met Hans Crampe medewerkers enthousiasmeert en opleidt om zo de leanfilosofie verder in de organisatie in te bedden.

Katrien Clerbout

Directeur patiëntenzorg Sint-Trudo ziekenhuis Sint-Truiden

Katrien is iets minder dan een jaar directeur patiëntenzorg in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint Truiden. Daarvoor haalde ze haar hart op als manager kwaliteit en patiëntveiligheid.

In 2016 volgde ze zelf de opleiding “Lean in de Gezondheidszorg” bij Zorgondersteuning. Daarna was ze gebeten door de Lean-microbe en volgde in 2019 de opleiding Black Belt. Een belangrijke les dat ze aan dit traject heeft overgehouden is “the soft part is the hard part”.

Terugverdienmogelijkheden

Onderstaande opties schetsen de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld terug te verdienen:

Lidmaatschap Zorgondersteuning

Leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs voor elk van de 3 trajecten.

KMO-portefeuille

Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille voor de 3 trajecten.
Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615

Functiecomplement

De introductiedag (traject 2) is erkend als 8 uur permanente vorming voor het functiecomplement.

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

100% terugbetaling

Tot max. 6 weken voor aanvang

50% terugbetaling

Tot max. 4 weken voor aanvang

Geen terugbetaling

Tot max. 2 weken voor aanvang

Traject 3: Lean Expert in Zorg en Welzijn

Aanbod fysiek

Traject 3 is de full cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dat betekent dat zij na het doorlopen van de opleiding in staat zullen zijn om verbetertrajecten op te zetten om de zorgen ondersteunende processen binnen de eigen voorziening efficiënter en effectiever te maken. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van waardetoevoegende processen en gooien verspilling overboord. De meest actuele inzichten in Lean komen aan bod, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie traject 2)
 • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
 • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project

Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie. Deze opleiding is toegankelijk in open aanbod en kan ook in house geboekt worden. Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Traject 3 is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender

Introductiedag:

Groep 1: vrijdag 14 oktober 2022

Groep 2: donderdag 2 februari 2023

Verdiepingsdag 1:

Groep 1: vrijdag 21 oktober 2022

Groep 2: donderdag 16 februari 2023

Verdiepingsdag 2:

Groep 1: vrijdag 28 oktober 2022

Groep 2: donderdag 2 maart 2023

Intervisie:

Groep 1: vrijdag 18 november 2022 (13u – 17u)

Groep 2: donderdag 4 mei 2023 (13u – 17u)

Projectvoorstelling:

Groep 1: vrijdag 16 december 2022 (13u – 17u)

Groep 2: donderdag 15 juni 2023 (13u – 17u)

Min. 12 cursisten nodig alvorens de opleiding kan starten.

Locatie

Groep 1: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst

Groep 2: Vinoscoop Gent

Aanbod digitaal

Traject 3 is de full cursus ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dat betekent dat zij na het doorlopen van de opleiding in staat zullen zijn om verbetertrajecten op te zetten om de zorgen ondersteunende processen binnen de eigen voorziening efficiënter en effectiever te maken. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van waardetoevoegende processen en gooien verspilling overboord. De meest actuele inzichten in Lean komen aan bod, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie traject 2)
  Digitaal verloopt deze introductiedag via ZOOM, in 4 sessies van 2 uur.
 • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
  Digitaal verlopen deze verdiepingsdagen via ZOOM, in 8 sessies van 2 uur.
 • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project
  Digitaal verlopen deze intervisiemomenten via ZOOM, in verschillende sessies.

Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie. Deze opleiding is toegankelijk in open aanbod en kan ook in house geboekt worden. Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Traject 3 is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsinstanties

Kalender digitaal
Groep 3

Introductiedag – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

 • woe 4 mei 2022
 • vrij 6 mei 2022
 • woe 11 mei 2022
 • vrij 13 mei 2022

Verdiepingsdag 1 – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

 • ma 23 mei 2022
 • woe 25 mei 2022
 • ma 30 mei 2022
 • woe 1 juni 2022

Verdiepingsdag 2 – telkens van 15u – 17u:

4 sessies van 2 uur op:

 • woe 15 juni 2022
 • vrij 17 juni 2022
 • woe 22 juni 2022
 • do 23 juni 2022

Intervisie – telkens van 15u – 17u:

2 sessies van 2 uur op:

 • woe 28 september 2022
 • vrij 30 september 2022

Projectvoorstelling – 13u – 17u:

Vrij 28 oktober 2022

Locatie

De online-sessies verlopen via ZOOM.

Prijs

Traject 3 “Lean Expert in Zorg en Welzijn” (32u)

Lid (Zorginstelling & Bedrijf)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

1612 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Zorginstelling)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

2015 euro

( ex. BTW )

Geen lid (Bedrijf)

Lean Expert in Zorg en Welzijn

2525 euro

( ex. BTW )

De docenten

Anneleen Van De Putte

Directeur centrum voor ambulante revalidatie (CAR Ronse) bij vzw Werken Glorieux.

Anneleen is haar carrière gestart als therapeut en heeft nadien de overstap gemaakt naar de advieswereld. Daar heeft zij een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van verbeterprojecten en optimaliseren van processen binnen de zorg. Via Zorgondersteuning legt zij zich al drie jaar toe op het verspreiden en verankeren van lean managementfilosofie in zorgorganisaties.

Hans Crampe

Adjunct algemeen directeur AZ Delta
Lid raad van bestuur en mede coördinator kenniscentrum LEAN binnen Zorgondersteuning

Meer dan 20 jaar ervaring in opleiding en de begeleiding van LEAN-projecten en dat zowel binnen zorgorganisaties als op academisch niveau (werkt momenteel aan doctoraat).

Auteur van diverse boeken en artikels rond LEAN in zorg- en welzijn.

Stijn Watson

Hoofdverpleegkundige oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis
Paramedisch coördinator Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG)

Stijn Watson heeft altijd met zijn voeten in de dagelijkse praktijk gestaan en is dit op vandaag nog steeds. Hij is gestart als verpleegkundige in het AZ Sint Lucas te Gent en momenteel combineert hij zijn functie als hoofdverpleegkundige met deze van paramedisch coördinator van het Geïntegreerd Kankercentrum Gent (IKG) in het AZ Maria Middelares. Hij is ondertussen een veelgevraagd gastspreker en opgenomen in het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Maddy Silverans

Stafmedewerker proces- en projectmanagement @AZ Sint-Maarten (Mechelen)

Maddy is sinds geruime tijd actief binnen AZ Sint-Maarten (1997), waar ze een mooie gevarieerde carrière uitbouwde waarin ze zich meer en meer verdiepte in zowel Procesmanagement (Lean Six Sigma Black Belt) als Projectmanagement (IPMA D). Dit resulteerde in haar aanstelling als Stafmedewerker Proces- en projectmanagement (2016).

Vandaag coördineert zij binnen AZ Sint-Maarten het projectmanagement office (PMO) en neemt ze de rol op van projectleider voor uiteenlopende ziekenhuisbrede (strategische) businessprojecten, alsook heeft zij de rol van Lean Coördinator.
Sinds kort maakt ook zij deel uit van het Lean Team van Zorgondersteuning vzw.

Tanja Verbinnen

Stafmedewerker algemene directie AZ Delta Roeselare

Tanja heeft een ruime ervaring in het optimaliseren van (zorg)processen in zorgvoorzieningen over heel Vlaanderen. Haar kennis en ervaring beperkt zich niet enkel tot acute zorgsettings zoals ziekenhuizen, maar ook voorzieningen voor ouderenzorg, zorg voor kinderen/volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking, revalidatiecentra enz. behoren tot haar expertise.

Als consultant begeleidde ze zorgorganisaties van analyse tot implementatie via gerichte begeleidingstrajecten waarin lean-thinking en leantools zijn geïntegreerd. Sedert 2019 is ze tewerkgesteld in AZ Delta waar ze als stafmedewerker onder andere diverse projecten begeleidt en samen met Hans Crampe medewerkers enthousiasmeert en opleidt om zo de leanfilosofie verder in de organisatie in te bedden.

Katrien Clerbout

Directeur patiëntenzorg Sint-Trudo ziekenhuis Sint-Truiden

Katrien is iets minder dan een jaar directeur patiëntenzorg in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint Truiden. Daarvoor haalde ze haar hart op als manager kwaliteit en patiëntveiligheid.

In 2016 volgde ze zelf de opleiding “Lean in de Gezondheidszorg” bij Zorgondersteuning. Daarna was ze gebeten door de Lean-microbe en volgde in 2019 de opleiding Black Belt. Een belangrijke les dat ze aan dit traject heeft overgehouden is “the soft part is the hard part”.

Programmacommissie en kwaliteitsbewaking

Een continue kwaliteitsbewaking is essentieel voor een praktijkgerichte opleiding. Meerdere experten zullen gedurende het traject worden ingeschakeld, naargelang de noodzaak. Volgende personen maken deel uit van deze programmacommissie:

 • Dhr. Rudy Maertens
  Algemeen Directeur AZ Alma en Voorzitter Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Marc Vlaeminck
  Dagelijks Bestuurder Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Hans Crampe
  Adjunt algemeen Directeur AZ Delta en lid Raad van Bestuur Zorgondersteuning vzw

Terugverdienmogelijkheden

Onderstaande opties schetsen de mogelijkheden om het inschrijvingsgeld terug te verdienen:

Lidmaatschap Zorgondersteuning

Leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs voor elk van de 3 trajecten.

KMO-portefeuille

Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille voor de 3 trajecten.
Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615

Functiecomplement

De introductiedag (traject 2) is erkend als 8 uur permanente vorming voor het functiecomplement.

Vlaams Opleidingsverlof

De opleiding Lean Expert in Zorg en Welzijn (32 uur) werd erkend binnen het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger betaald educatief verlof). Hierdoor kan je als organisatie tot bijna 700 euro van de inschrijvingskost terugverdienen.
Registratienummer: ODB-0003560.

Werkbaarheidscheques

Organisaties die gebruik kunnen maken van het systeem van de werkbaarheidscheques, kunnen tot 60% van de investering recupereren (tot eind 2021), meer informatie hier of hier.

Lid Zorgnet-Icuro

Organisaties die lid zijn van Zorgnet-Icuro krijgen een korting van 500 euro (BTW incl.); om zoveel mogelijk leden de kans te geven, wordt het aantal deelnemers per voorziening beperkt tot 1 persoon.

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

100% terugbetaling

Tot max. 6 weken voor aanvang

50% terugbetaling

Tot max. 4 weken voor aanvang

Geen terugbetaling

Tot max. 2 weken voor aanvang

Referenties

Word vandaag nog lid van Zorgondersteuning vzw. Meer info