Lean in Zorg en Welzijn

 

Doel van de opleiding

U bent nog op zoek naar een goede Lean-opleiding? Een opleiding waarin een basis wordt gelegd voor een duurzame, lange termijn Lean-cultuur?

Die bestaat!
Zorgondersteuning vzw biedt een volledige en volwaardige Lean-opleiding aan. De LEAN managementfilosofie wordt als basismethode aangereikt, naast andere hulpmiddelen, met als doel tot procesverbeteringen te komen. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van 'waarde' toevoegende processen en leren de verschillende vormen van verspilling herkennen en beperken of elimineren.

Doordat Zorgondersteuning vzw het basisprincipe 'voor en door de sector' toepast, staat deze opleiding garant voor het creëren van maximale toegevoegde waarde. Onze docenten vertrekken namelijk vanuit onderzoek en het effectief implementeren in de sector. We brengen geen theoretisch verhaal: deelnemers krijgen concepten, structuren, methodieken en case studies uit hun eigen leefwereld.

De opleiding LEAN in Zorg en Welzijn kan opgesplitst worden in 3 trajecten, waarbij elk traject toegespitst is op een specifieke doelgroep en vertrekt vanuit een andere invalshoek. Zo kan elke onderneming kiezen welk traject het beste past.

Het opleidingspakket is bestemd voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstanties.

De kostprijs voor de verschillende onderdelen van het voorgestelde aanbod kan verminderd en/of terugverdiend worden langs diverse kanalen :

 1. Lidmaatschap Zorgondersteuning : leden van Zorgondersteuning VZW krijgen een fikse korting op de deelnameprijs (zie de kolommen leden, niet-leden).
 2. KMO-portefeuille : Zorgondersteuning vzw is sedert september 2019 erkend als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Wie als organisatie voldoet aan de erkenningscriteria van de KMO, kan beroep doen op een grote return van de KMO-portefeuille. Registratienummer van Zorgondersteuning vzw: DV.O235615
 3. Erkenning als functiecomplement voor de introductiedag is in aanvraag.
 4. Deze opleidingen Lean Expert in Zorg en Welzijn (open en in house) werden erkend binnen het Vlaams Opleidingsverlof  (vroeger betaald educatief verlof). Hierdoor kan je als organisatie bijna 700 euro van de inschrijvingskost terugverdienen. Registratienummer: ODB-0003560.
 5. Gebruik van werkbaarheidscheques, meer informatie: https://zorgondersteuning.be/zorgondersteuning-vzw-en-de-werkbaarheidscheques-laat-u-helpen-in-en-na-coronatijden/

Open opleiding: 3-Traps aanpak

‘Inspiratiemoment Lean in Zorg en Welzijn’

Enkel op aanvraag

Duurtijd:
2 uur

Doelgroep:
Voor Raden van Bestuur en/of directiecomités van zorgorganisaties, of vergaderingen met stafmedewerkers.

Doel:
Wij nemen u mee in de wereld van Lean en tonen u wat Lean als strategie  kan betekenen voor uw voorziening, organisatie. We geven aan welke vormingsmogelijkheden Zorgondersteuning u biedt en waar de terugverdieneffecten zitten.  Dit moment verloopt idealiter in de eigen organisatie, bijv. als agendapunt op een directiecomité of een vergadering van de Raad van Bestuur. Zorgondersteuning zal dit echter ook in open aanbod voorzien.

Doordat deze opleiding enkel op aanvraag is kan deze aangepast worden aan de wensen en noden van uw onderneming.

‘Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn’

Duurtijd:
8 uur 

Eerstvolgende digitale sessies 2021:

 • 2 maart (14u - 16u)
 • 4 maart (14u - 16u)
 • 9 maart (14u - 16u)
 • 11 maart (14u - 16u)

Doelgroep:
Voor directies, middenkader, leidinggevenden en voor alle medewerkers die willen kennismaken met de lean-filosofie.

Doel:
Naast een stukje theorie komen er ook praktische cases aan bod. Tevens de opstap naar traject 3: “Lean Expert in Zorg en Welzijn”.

Deze introductiedag kan ook in house geboekt worden.

'Lean Expert in Zorg en Welzijn'

Duurtijd digitale opleiding:

De opleiding duurt in totaal 32 uur, verdeeld over verschillende digitale live sessies. Op de laatste halve dag (projectvoorstelling) presenteren de deelnemers hun projecten voor een jury die tegelijk instaat voor de kwaliteitsbewaking van deze opleiding.

Introductiedag: 

 • 2 maart 2021 (14u - 16u)
 • 4 maart 2021 (14u - 16u)
 • 9 maart 2021 (14u - 16u)
 • 11 maart 2021 (14u - 16u)

Verdiepingsdag 1: 

 • 16 maart 2021 (14u - 16u)
 • 18 maart 2021 (14u - 16u)
 • 23 maart 2021 (14u - 16u)
 • 25 maart 2021 (10u - 12u)

Verdiepingsdag 2: 

 • 30 maart 2021 (14u - 16u)
 • 1 april 2021 (14u - 16u)
 • 20 april 2021 (14u - 16u)
 • 22 april 2021 (14u - 16u)

Intervisie: 

 • donderdag 20 mei 2021 (13u - 17u)

Projectvoorstelling: 

 • donderdag 24 juni 2021 (13u - 17u)

Doel:

Deelnemers worden opgeleid tot ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dat betekent dat zij na het doorlopen van de opleiding in staat zullen zijn om verbetertrajecten op te zetten om de zorg- en ondersteunende processen binnen de eigen voorziening efficiënter en effectiever te maken. Deelnemers verwerven inzicht in het opzetten van waardetoevoegende processen en gooien verspilling overboord. De meest actuele inzichten in Lean komen aan bod, afgewisseld met praktische cases en oefeningen.

 De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1: introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 volle dag = 8u, zie traject 2)
 • Deel 2: 2 verdiepingsdagen (2 volle dagen = 16u)
 • Deel 3: 2 halve dagen intervisie/project
  Tijdens deze intervisiemomenten komen diverse vragen van de cursisten aan bod, en wordt er hulp geboden bij een te realiseren lean-project in de voorziening/organisatie.

Deze opleiding is toegankelijk in open aanbod en kan ook in house geboekt worden.

Wie deze 4-daagse opleiding gevolgd heeft, krijgt een certificaat van ‘Lean Expert in Zorg en Welzijn’. Dit is tevens de opstap naar een Green Belt certificaat.

Docent

Anneleen Van De Putte: Senior expert consulting @Moore

Anneleen is sterk vertrouwd met het welzijnslandschap door haar jarenlange ervaring als therapeut. In die periode bouwde zij een subteam gehoor uit tot een volwaardig team en zette een samenwerking op poten met verschillende netwerkziekenhuizen.

 

Ze ontpopte zich tot een deskundige in de wereld van personen met een auditieve beperking zowel op logopedisch als audiologisch vlak. Bij de overstap naar Moore bekwaamde zij zich in het ondersteunen van gezondheidszorgorganisaties rond Lean management en innovatieve arbeidsorganisatie.

 

Programmacommissie en kwaliteitsbewaking

Een continue kwaliteitsbewaking is essentieel voor een praktijkgerichte opleiding. Meerdere experten zullen gedurende het traject worden ingeschakeld, naar gelang de noodzaak.

Volgende personen maken deel uit van deze programmacommissie:

 • Dhr. Rudy Maertens  – Algemeen Directeur AZ Alma en Voorzitter Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Marc Vlaeminck – Operations Manager Senior Living Group en Dagelijks Bestuurder Zorgondersteuning vzw
 • Dhr. Luc De Muynck – advieskantoor Moore
 • Dhr. Hans Crampe  – Adjunt algemeen Directeur AZ Delta en lid Raad van Bestuur Zorgondersteuning vzw

Getuigenissen digitale opleiding voorjaar 2020

"Hoe LEAN kan de opleiding LEAN georganiseerd worden? Vanuit ons kot, online, super efficiënt, met heel veel interactie en een fijne groep mensen hebben we voorbije weken een pak bagage meegekregen om het LEAN-beestje in onze eigen organisatie te voeden. Dank voor de fijne cursus" -  Els De Volder - AZ Alma

"Zeer goede introductie in lean, afgestemd op de zorg. Een interactieve opleiding waarbij voldoende tijd is om de theorie te koppelen aan je eigen praktijk omgeving" -  Elke Van Bladel - AZ Damiaan

"Ik vond deze opleiding volledig voldoen aan mijn verwachtingen. Ik wou een praktijkgerichte opleiding waar ik bijgestuurd werd in mijn kennis en opdrachten en dit met een constructieve, kritische blik. Er was een duidelijke kennis van zaken en elke vraag werd nauw opgevolgd en teruggekoppeld" - Edith Guffens - Ziekenhuis Oost-Limburg

Kalender

Traject 1 : Inspiratiemoment Lean in Zorg en Welzijn:
Data op aanvraag.

Traject 2 : Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn - digitaal:

 • 2 maart 2021 (14u - 16u)
 • 4 maart 2021 (14u - 16u)
 • 9 maart 2021 (14u - 16u)
 • 11 maart 2021 (14u - 16u)

Traject 3 : Lean Expert in Zorg en Welzijn - digitaal: 

Introductiedag: 

 • 2 maart 2021 (14u - 16u)
 • 4 maart 2021 (14u - 16u)
 • 9 maart 2021 (14u - 16u)
 • 11 maart 2021 (14u - 16u)

Verdiepingsdag 1: 

 • 16 maart 2021 (14u - 16u)
 • 18 maart 2021 (14u - 16u)
 •  23 maart 2021 (14u - 16u)
 • 25 maart 2021 (10u - 12u)

Verdiepingsdag 2: 

 • 30 maart 2021 (14u - 16u)
 • 1 april 2021 (14u - 16u)
 • 20 april 2021 (14u - 16u)
 • 22 april 2021 (14u - 16u)

Intervisie: 

 • donderdag 20 mei 2021 (13u - 17u)

Projectvoorstelling: 

 • donderdag 24 juni  2021 (13u - 17u)

 

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing (na goedkeuring van de offerte) op al onze opleidingen:

Tot maximum 6 weken voor aanvang : terugbetaling van 100 % van het totale inschrijvingsbedrag
Tot maximum 4 weken voor aanvang : terugbetaling van 50 % van het inschrijvingsbedrag
Tot maximum 2 weken voor aanvang : geen terugbetaling

Prijs


Traject 1
2 uur
Inspiratiemoment Lean in Zorg en Welzijn

  Prijs op aanvraag


Traject 2
8 uur
Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn

  Lid excl. BTW: € 250
  Geen lid excl. BTW: € 300


Traject 3
32 uur
Lean Expert in Zorg en Welzijn

  Lid excl. BTW: € 1580
  Geen lid excl. BTW: € 1896

Scroll to Top