Lean in healthcare: A comprehensive review.

ACHTERGROND:

De auteurs beschouwen de Lean-filosofie, die de voorbije 15 jaar opgang maakte in de zorg,  als een revolutie voor een betere en waarden-gedreven gezondheidszorg.  Sinds begin 2000 werd er ook steeds meer onderzoek naar gedaan. In dit artikel brengen de auteurs een literatuuroverzicht over de belangrijkste issues die wetenschappelijk onderzoek aan het licht bracht inzake de implementatie van Lean in de zorg.

METHODE:

Literatuur studie over empirische en theoretische artikels, gepubliceerd tot september 2013. Via thematische analyse werden de data samengevat.

BEVINDINGEN:

243 artikels werden geselecteerd. Lean wordt vooral aanzien als een manier om de productiviteit te verhogen.  Ziekenhuizen zijn de meest onderzochte settings, met spoed en heelkundige afdelingen op kop. USA lijkt de belangrijkste ‘leverancier’ te zijn in aantal artikels. De theoretische artikels focusten voornamelijk op hinderpalen, uitdagingen en succesfactoren bij de implementatie van Lean. Duurzaamheid, meetinstrumenten en de kritische blik zijn thema’s die minder aan bod kwamen. Daarnaast zijn er weinig studies over de organisatiebrede aanpak van Lean.

CONCLUSIES:

Ondanks het feit dat de resultaten van de implementatie van Lean in de zorg veelbelovend zijn, is het laatste woord ervan nog niet gezegd. Wetenschappers worden opgeroepen om verder onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden én de valkuilen van Lean. Meer bepaald is er meer onderzoek nodig over de te realiseren investeringen en over het noodzakelijke engagement dat door een hele organisatie moet genomen worden. Managers en beleidsmakers uit de zorg kunnen van wetenschappers leren hoe ze een bepalende rol kunnen spelen bij een efficiënte implementatie van Lean in verschillende zorgsectoren.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25737260