Lean all the way…ook in Zorg en Welzijn!

Beste lid, sympathisant of lezer van Zorgondersteuning,

Graag maken wij u nog even warm voor het volgend jaarlijks congres van Zorgondersteuning vzw.

Het vindt plaats op donderdag 20.02.2020 in de gebouwen van KBC, Havenlaan in Brussel.

We gaven het als titel ‘Lean all the way … ook in zorg en welzijn’.

Vandaag staat de teller reeds op 180 deelnemers!

Sta mij toe u door het goed gevulde programma te loodsen, dat zoals steeds door een hard werkende congrescommissie werd ineengebokst.

Na de opening door de gastheer (Wim Boon, KBC), zal het congres – naar goede gewoonte – in goede banen geleid worden door de dagvoorzitter (en tevens voorzitter van Zorgondersteuning vzw) Rudy Maertens, CEO AZ Alma Eeklo.

Herinnert u zich nog het congres van 2019 ? We hadden toen een prachtig programma.

Op 20.02.2020 wordt het niet anders.

Dirk Van Goubergen is Lean/Operational Excellence Trainer-coach. Hij effent het pad voor alle volgende sprekers. Zijn bijdrage kreeg als werktitel ‘Lean als key succesfactor’. Hij zal ons uitleggen waarom we moeten kiezen voor de lean filosofie en voor de implementatie in de dagelijkse werking.

We vervolgen de ochtend met Sonja Willems, Managing Director Janssen Pharmaceutica België. Sonja vertelt ons hoe haar onderneming de switch heeft gemaakt van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Met de werktitel ‘Lean en procesoptimalisatie’ brengt ze haar verhaal en maakt ze de brug naar alle organisaties in zorg en welzijn.

Het voormiddagdeel eindigen we met nog een klepper : Kjeld Aij is Directeur Divisie Acute Zorg VUMC Amsterdam. Hij schreef een boeiend boek ‘Wie vraagt wordt beter’ over leiderschap en organisatiecultuur in een lean-omgeving. Kjeld zal ons uitleggen waarom lean een ander leiderschap en een andere organisatiecultuur vraagt.

Tijdens dit congres organiseren wij ook een heuse beurs, met standen van onze structurele partners en van enkele start ups die met hun innovatie de zorg “lean-er” trachten te maken. U kunt hen bezoeken bij het onthaal, tijdens de lunchpauze en de koffiebreak in de namiddag.

 

We willen u inderdaad ook laten kennis maken met een aantal jonge bedrijven die oplossingen hebben bedacht voor zorgvraagstukken. We koppelen er bij het begin van de namiddag ook onmiddellijk een Lean Innovation Award aan, die zal toegekend worden via een televoting door alle congresdeelnemers.  Nico De fauw, directeur van In4Care, is de ideale animator voor dit geheel.

We vervolgen de namiddag met een bijdrage van Jos Vanoppen, die er een 40-jarige carrière heeft opzitten als manager in het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg). Vandaag is hij nog steeds actief als inspirerend schrijver, coach, opleider en spreker. Jos zal ons confronteren met de dagelijkse realiteit : hollen van de ene meeting naar de andere, teveel mails, taken die onvoldoende kunnen afgewerkt worden … De titel van zijn lezing is ‘Lean en Persoonlijke Efficiëntie’, waarbij Jos ons zal vertellen hoe we dit Beter Anders aanpakken, meteen de titel van het boek dat hij schreef, samen met Elke Panis, financieel directeur van het ZOL.

Voor de koffiebreak willen we dan – naar jaarlijkse gewoonte – de Lean in Zorg en Welzijn award uitreiken. De vorige jaren hebben we hiervoor steeds geput uit de projecten zoals uitgewerkt in onze Lean-opleidingen. Deze keer hebben we dit opengetrokken naar de hele sector van zorg en welzijn. Inmiddels hebben we een short list samengesteld, die op het congres wordt gepresenteerd. Ook voor de verkiezing van deze Award doen we een beroep op een televoting door de congresdeelnemers.

Na de koffie hebben we nog 2 ijzersterke bijdragen.

Eerst geven we het woord aan AZ Delta en AZ Turnhout. Beide ziekenhuizen hebben de voorbije tijd heel veel ingezet op de implementatie van Lean, en talrijke projecten gerealiseerd.

In een duo-presentatie, die we voor gelegenheid omgedoopt hebben in ‘The Lean Battle’ laten we hen vertellen over heel concrete realisaties in hun voorzieningen. U hoeft u niet om te draaien of af te kloppen, enkel maar luisteren en  genieten is de boodschap.

En ook de laatste spreker mag er wezen : heel recent schreef Prof. Johan Hellings, CEO van AZ Delta en docent aan de UHasselt een schitterend artikel in de Artsenkrant. Johan stelt dat we nood hebben aan ‘healthcare engineers’, die meezoeken naar manieren om de zorg efficiënt, effectief, mensgericht, toegankelijk en veilig te maken.

De werktitel van zijn bijdrage is ‘Lean en Value Based Health Care’, waarin hij ons haarfijn zal uitleggen wat hij daarmee bedoelt, en hoe het onderwijs hieraan kan tegemoet komen.

Tot slot zal de dagvoorzitter nog een aantal slotconclusies formuleren met ‘take home’-messages, waarna we deze boeiende dag kunnen afronden tijdens de netwerkdrink.

Net zoals vorig jaar kunnen de deelnemers rekenen op de gratis KBC-shuttleservice van Brussel Noord tot vlak aan de deur van het KBC-gebouw, zodat het transport ook ‘lean’ kan verlopen.

Inschrijven kan nog steeds via een google-form op onze website www.zorgondersteuning.be

Nog drie tips:

  • Het congres is erkend als functiecomplement voor leidinggevenden in de zorg, en voor accreditatie van ziekenhuisapothekers.
  • Wie in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan rekenen op een mooie korting van de deelnameprijs, aangezien wij sedert begin september 2019 erkende dienstverlener zijn binnen deze KMO-portfeuille.
  • Leden van Zorgondersteuning hebben een korting op de toegangsprijs. Wie voor het congres lid wordt (of zijn lidmaatschap vernieuwt), geniet dus al meteen van een belangrijk voordeel. Hoe u lid kunt worden, en welke andere voordelen hieraan verbonden zijn, kunt u lezen op https://zorgondersteuning.be/lid-worden/

 

In 2019 haalden we 185 deelnemers; in 2020 willen we de kaap van 200 ronden !

Ziezo, en nu is het aan u. U komt toch ook ?

Marc Vlaeminck

Dagelijks bestuurder Zorgondersteuning vzw