Intensive Corona Tales

Intensive Corona Tales

Wij geven graag in deze nieuwe reeks Intensive Corona Tales een platform aan personen en organisaties om hun Corona-ervaringen en/of -activiteiten te delen.
Deze week geeft Mevr. Sara Keirse, business manager zorgsector bij Liantis, een interview over hoe zij Corona beleven.

Zorgen voor de zorgsector: hoe Liantis haar steentje probeert bij te dragen

De coronacrisis doet de zorgsector op zijn grondvesten daveren. Het personeel heeft het zwaar, zowel mentaal als fysiek, door de moeilijke werkomstandigheden, terwijl er zeker in de eerste golf ook een tekort was aan het nodige beschermingsmateriaal. Heel wat organisaties proberen daarom hun steentje bij te dragen. Hr-dienstverlener Liantis is één van hen. We treden in gesprek met hun business manager zorgsector Sara Keirse.

Dag Sara, misschien een eerste vraag: waarom vinden jullie het zo belangrijk om de zorgsector te ondersteunen?

Sara: “Vanuit Liantis hechten wij zeer veel waarde aan het menselijke aspect in de bedrijfsvoering. Onze waarden zijn: echt en oprecht, schouder aan schouder en handen uit de mouwen. Wij hebben allerhande systemen en tools, maar de interactie tussen onze medewerkers, en de klant en zijn medewerkers staat steeds voorop. Ook in de zorgsector primeren de menselijke interacties, en hebben ze dezelfde waarden. Voor de zorg moet je een hart hebben. Wel, bij Liantis dragen we de zorgsector dus een warm hart toe.”

Op welke manier hebben jullie de zorgsector de afgelopen maanden precies bijgestaan?

Sara: “Bij de eerste coronagolf zagen wij al dat onze klanten in de problemen kwamen. Zorginstellingen kregen te maken met corona-uitbraken bij de patiënten/bewoners, de medewerkers moesten preventief getest worden, er was een tekort aan corona-afdelingen en personeelsleden vielen uit.
We hebben de periodieke gezondheidsbeoordelingen en aanvullende medische handelingen tijdelijk uitgesteld. Vervolgens hebben we op zeer korte tijdsspanne een aantal ingrepen doorgevoerd om onze klanten in de sector zo goed mogelijk bij te staan. Onze Liantis medicars, waarin normaal gezien de medische onderzoeken plaatsvinden, werden ter beschikking gesteld als eerste triage-centra voor mogelijk besmette patiënten. Zo hadden de ziekenhuizen onmiddellijk een aparte ruimte ter beschikking om personen te testen.
Daarnaast sprongen onze bedrijfsartsen en -verpleegkundigen bij in de zorgsector. Onze medewerkers hebben normaal gezien preventieve taken, maar zij zijn zich gaan focussen op zorgtaken om onze klanten de nodige, helpende handen aan te bieden. Vooral in de woonzorgcentra was er een grote vraag naar deze extra ondersteuning.
Tot slot werd er ook door de overheid een beroep op ons gedaan. De externe diensten voor preventie en welzijn kregen de opdracht om testen uit te voeren in de woonzorgcentra en om psychsociale bijstand te bieden zowel aan zelfstandigen als werkgevers in de zorgsector.”

Zagen jullie een verschil in noden tussen de eerste golf in maart en de tweede golf nu in het najaar? En hoe hebben jullie daarop ingespeeld?

Sara: “Het grootste verschil is dat onze reguliere zorg en preventieve taken in deze tweede coronagolf verder blijven lopen. Hierdoor hebben we minder personeelscapaciteit ter beschikking om ondersteuning te bieden in de zorgsector.
Toch hebben we in de eerste coronagolf voldoende ervaring opgebouwd om nu snel te kunnen schakelen. Zodra er ruimte is in de agenda van onze medewerkers, gaan wij in op de vraag van klanten uit de zorgsector, om hen bij te staan in de uitvoering van hun dagelijkse taken. Momenteel bieden verschillende van onze verpleegkundigen ondersteuning in de zorg.
We zien ook een veel grotere nood aan psychosociale ondersteuning in deze tweede golf. Zorgverleners worden tot het uiterste gedreven en hebben op hun beurt nood aan professionele ondersteuning. Ons preventieadviseurs psychosociaal welzijn bieden hen via sessies over mentale veerkracht de kans om hun verhaal te delen en reiken handvaten aan om deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen.”

Jullie zijn een dienstengroep met véél verschillende diensten: hoe hebben jullie de breedte van jullie dienstengroep hiervoor ingezet?

Sara: “We hebben het in dit interview al uitvoerig gehad over onze preventieadviseurs. Maar ook vanuit het sociaal secretariaat staan wij onze klanten bij in deze moeilijke periode. Vanuit de overheid worden allerhande steunmaatregelen uitgevaardigd voor de zorgsector. Voor veel organisaties is het echter moeilijk om het bos nog door te bomen te zien. Onze juristen staan klaar om de klanten te adviseren rond de subsidies waar ze recht op hebben. Voor bepaalde premies aan de werknemers, zoals de aanmoedigingspremie voor de ziekenhuizen, zorgen wij ook voor de administratieve verwerking en de uitbetaling ervan.
Daarnaast staan we onze klanten bij in sociaaljuridische kwesties. Wat doe je bijvoorbeeld met een werknemer die weigert te komen werken uit angst voor een coronabesmetting? Kan je deze persoon verplichten om te werken? Welke rechten heeft de werknemer?
In welke gevallen wordt COVID-19 als beroepsziekte erkend? Allemaal vragen waarin we onze klanten bijstaan.”

Dank u Sara voor uw getuigenis and keep up the good work!