Intensive Corona Tales

Intensive Corona Tales

Wij geven graag in deze nieuwe reeks Intensive Corona Tales een platform aan personen en organisaties om hun Corona-ervaringen en/of -activiteiten te delen.
Deze week geeft Dhr. Jan Lampaert, Strategic Manager bij Hospital Logistics, een interview over hoe zij Corona beleven.

Wie is Hospital Logistics?

Hospital Logistics (HL) -everything for healthcare- is een logistiek platform voor de zorg in de Benelux ontstaan uit UZL (Universitair Ziekenhuis Leuven) en nu in handen van UZL en H.Essers nv. HL biedt een magazijn- en apotheekoplossing voor ziekenhuizen (Hospital Care) en woonzorgcentra/thuiszorg/praktijken (Residential Care).

HL doet ook logistieke dienstverlening voor toeleveranciers (groothandels) in de zorg (Supplier Care). We verzorgen de magazijnwerking voor verbruiksgoederen van aankoop tot levering en administratieve afhandeling op afdelingsniveau. Onze warehouses zijn decentraal gelegen in België en Nederland. HL heeft zijn eigen transportnetwerk naar de eindklanten en verzorgt de operationele inkoop, voorraadbeheer en volledige administratieve vereenvoudiging voor zijn klanten. Ook in house worden de klanten geholpen met inrichting van opslagplaatsen en bestelsystemen. Qua productontwikkeling zetten we in op verdere uitdieping van de magazijnoplossing met innovatieve ondersteuning van de eindklanten, bijvoorbeeld tracering van implantaten. We willen de klant ontzorgen zodat hij zich kan focussen op het verlenen van zorg. We verbeteren constant de efficiëntie van onze picking- en opslagprocessen in de warehouse; we zetten in op een meer fijnmazig transportnetwerk nu de zorg meer decentraal en geïntegreerd georganiseerd wordt.

COVID heeft een grote impact nagelaten op vele bedrijven maar al zeker op die in de zorgsector. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Onze eerste opdracht bij het uitbreken van de Covid crisis was zorgen dat we onze mensen konden laten voort werken in veilige werkomstandigheden. We werken dicht tegen elkaar en we krijgen leeggoed terug van zorginstellingen waar Covid patiënten worden verzorgd. Onze medewerkers toonden een enorm engagement ondanks hun bezorgheden en opvangproblemen thuis, omdat ze beseffen voor wie ze werken.

Terwijl was het alle hens aan dek om de zorginstellingen te voorzien in het leveren van materiaal voor inrichting van de Covid afdelingen.

Al snel zijn de zorginstellingen enkel nog acute zorg gaan doen, met als gevolg dat het ook bij ons iets rustiger werd. Desalniettemin was er ook quasi meteen het gekende acute tekort aan beschermingsmateriaal zoals handgels, mondmaskers en handschoenen. Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben eigen sourcing opgezet in China met hulp van onze aandeelhouder H.Essers om de producten aan de juiste kwaliteit ter plaatse te sourcen, transporteren en snel voorbij douane en in BE en NL te krijgen. Hier hebben we ook de overheid geholpen en zijn we voor de task force van de FOD volksgezondheid preferred partner geworden om bepaalde producten te sourcen en te transporteren naar de BENELUX. Ondanks dat Hospital Logistics normaal gezien, leverancier en productonafhankelijk werkt in de Hospital Care oplossing, hebben we kunnen aantonen dat we in nood, met ons netwerk kunnen bijdragen aan de bedrijfszekerheid binnen de zorg. En dit aan nog steeds voordelige prijzen, omwille van het grote volume dat we kunnen vertegenwoordigen.

En nu op het einde van de tweede covid-golf?

Op dit moment zijn er vooral vragen van zorginstellingen rond de aanleg van noodstocks voor de huidige en eventueel volgende Covid 19 golven. We kijken dan of we onze dienstverlening dan kunnen inzetten, met de vanzelfsprekende traceability, opvolging en correcte bewaring, voor deze zorginstellingen

We hebben tijdens de eerste en tweede golf ook veel WZC geholpen met het leveren van persoonlijke beschermmiddelen en desinfectiemiddelen, waardoor er nu veel interesse leeft bij hen, omwille dat men merkt dat we hen kunnen ontzorgen bij de aankoop, leveringen en administratieve afwikkeling van hun verbruiksmaterialen.

Wat was de impact op het bedrijf.

Continuïteit is een belangrijke factor in onze dienstverlening. En dit hebben we tot op heden met glans uitgevoerd naar al onze klanten. Zowel in onze warehouses, waar men schouder aan schouder soms moet werken. Als onze chauffeurs die ter plaatse, soms tot op afdelingen, moet leveren. Ook ons ethilog® implementatieteam is de voorbije maanden bij nieuwe klanten, blijven de uitrol doen van ons succesvol geneesmiddelendistributieconcept op maat van zorginstellingen, waarbij we de focus leggen op lean management – traceability en controle. Natuurlijk met de nodige afstand en beschermingsmiddelen. Maar ook daar hebben we de vooropgestelde projectplanning kunnen respecteren.

En dan tot slot, hoe ziet jullie toekomst eruit, waarin gaan jullie investeren?

We investeren in meer ruimte en efficiëntie in de medische distributiecentra. Zo bouwen we bijvoorbeeld vandaag een groot nieuw GDP warehouse voor fijnmazige picking in Aarschot samen met UZ Leuven. We investeren in ons WMS en voorraadallocatie systeem om sneller en nauwkeuriger de bestellingen voor te bereiden.

We zetten ook stappen in de uitbouw van een apotheek om ook deze vragen van de klanten in de komende tijden te kunnen gaan antwoorden. Hiervoor zorgen we dat we alvast in lijn zijn met alle regelgeving. Daarnaast zetten we ook stappen om ziekenhuisapothekers en bedrijven te ondersteunen inzake de nieuwe MDR-regelgeving die eraan komt.

We analyseren samen met alle betrokkenen de zorg van de toekomst met meer geïntegreerde zorg en thuis zorg en passen onder meer ons transportnetwerk hierop gradueel aan. We zullen nog flexibeler moeten kunnen inspelen om de samenwerkingen tussen alle zorginstellingen; onze leveringen zullen plaatsvinden tot in de wagen van de thuisverpleegkundige en tot in het huis van de patiënt.

Dank u Jan voor uw getuigenis and keep up the good work!