Integraal Capaciteitsmanagement – artikel 6

Wat weet je over Integraal Capaciteitsmanagement ?

In deze reeks artikelen stelt Gwen Roosemont een aantal vragen met als doel het denken binnen zorgorganisaties te prikkelen met betrekking tot Integraal Capaciteitsmanagement.

VRAAG :

Zijn de spoedaankomsten de échte uitdaging wat betreft de variabiliteit in ons ziekenhuis ?

Neen, dat zijn ze niet! Onze geplande stroom (de geplande aankomsten en opnames) zijn de échte uitdaging om de variabiliteit in ons ziekenhuissysteem te beheersen.

De variabiliteit in bedbezetting (and hieraan verbonden de nodige bestaffing) is veel groter voor onze geplande stroom dan voor onze spoedstroom.

De ‘oude’ manier van denken dat de spoed alles verstoort is fout. Onze eigen planning verstoort alles. En dit is in feite goed nieuws, want onze eigen planning is beïnvloedbaar (als we dat echt willen, maar dat is voer voor een ander artikel).

Variabiliteit brengt een hoge kostprijs met zich mee, want variabiliteit kost enorm veel extra capaciteit, en heeft een negatief effect op kwaliteit, werklast en werklastbeleving.

Variability eats capacity for breakfast!

Het is dus erg belangrijk om in te zien dat niet onze spoedaankomsten, maar juist onze geplande aankomsten goed gecoördineerd (in feite goed gepland) dienen te worden, om de variabiliteit te beïnvloeden. Dit inzicht is belangrijk in functie van de gedragsverandering die nodig, maar toch o zo moeilijk is. De nodige inzichten creëren is de eerste stap in dat veranderproces. Een verandering die moet bijdragen tot een beter ‘managen’ van capaciteiten en bestaffing.

Laten we eens kijken naar een real-life voorbeeld met betrekking tot het verschil in variabiliteit in bedbezetting van de spoedstroom versus de geplande stroom.

Het voorbeeld is van een ziekenhuis met 574 bedden.

De grafiek van de bedbezetting toont volgend patroon (gemiddelde bedbezetting per dag tussen 10.00 en 14.00):

Indien we deze grafiek splitsen in 2 grafieken, één voor de bedbezetting van de spoedaankomsten, en één voor de bedbezetting van de geplande aankomsten, dan zien deze grafieken er als volgt uit:

  1. De grafiek met de bedbezetting van de spoedaankomsten

2. De grafiek met de bedbezetting van de geplande aankomsten

Als we de grafieken samen in één overzicht tonen, dan zien we duidelijk dat de totale variabiliteit in bedbezetting direct gerelateerd is aan de geplande aankomsten.

Dit voorbeeld is geen uitzondering. Iedere keer weer, bij ieder ziekenhuis, zien we hetzelfde patroon. Het zou goed zijn om zelf eens de proef op de som te nemen en deze plaatjes op te stellen voor uw eigen ziekenhuis. De inzichten die het biedt dragen ongetwijfeld bij tot het beter managen van de capaciteiten in uw ziekenhuis.

In enkele toekomstige artikelen gaan we dieper ingaan op de mogelijkheden om de mate van variabiliteit te verminderen.

Om over na te denken…

In deze reeks artikelen willen we niet zomaar antwoorden geven. We willen het denken prikkelen door vragen te stellen die helpen om het antwoord zelf op te sporen…

Dus, laten we starten…

  • Meet u de grootte van de variabiliteit in bedbezetting in uw ziekenhuis ?
  • Constateert u ook dat de geplande stroom de échte uitdaging vormt ?
  • Weet u waarom de geplande stroom zo’n grote variabiliteit veroorzaakt ?
  • Hoe gaat u om met die variabiliteit ?
  • Wat is het effect van die variabiliteit op de nodige capaciteit in uw ziekenhuis ? En op de nodige bestaffing ? De kwaliteit die geleverd wordt ? En op de werklast ?
  • Waarom is het zo moeilijk om structuur te brengen in wat we zelf plannen ? Wat zijn hier de belemmerende factoren ?

‘Wat weet je over Integraal Capaciteitsmanagement?’ wilt het denken prikkelen via het stellen van een aantal vragen (zowel gemakkelijke, als meer complexe vragen komen aan bod in deze reeks).

De vragen zijn gebaseerd op real-life voorbeelden die ik in ziekenhuizen tegenkom.

Integraal Capaciteitsmanagement/Patient Flow Management ontwikkelt zich steeds meer als een apart en dynamisch vakgebied. Indien u hierover meer kennis wilt opdoen dan nodig ik u uit om de opleiding Capaciteitsexpert in Zorg en Welzijn te volgen. Meer info hierover kan u vinden via https://zorgondersteuning.be/integraal-capaciteitsmanagement/ .

Voor vragen, discussies, of opmerkingen mag u mij ook steeds persoonlijk contacteren via gwen@roosemont.com