Integraal Capaciteitsmanagement – artikel 4

Wat weet je over Integraal Capaciteitsmanagement ?

In deze reeks artikelen stelt Gwen Roosemont een aantal vragen met als doel het denken binnen zorgorganisaties te prikkelen met betrekking tot Integraal Capaciteitsmanagement.

VRAAG :

Wat is het aandeel van de 20% langste liggers in de totale bedbezetting ?

Bedden zijn een schaarse capaciteit, zeker in tijden met veel ziekenhuisopnames.

Een vrij bed vinden is voor de opnameplanning vaak een uitdagende taak, en in sommige Europese landen is het zelfs gebruikelijk dat patiënten op de gangen van de verpleegeenheden worden geplaatst tot er een bed vrij is.

Prikkelen van het denken met betrekking tot het optimaliseren van de beddencapaciteit is daarom belangrijk. Dus wil ik in dit artikel stilstaan bij bovenstaande vraag.

De ligduur heeft een grote impact op de nodige beddencapaciteit. Samen met het aantal aankomsten per tijdsinterval zijn het de 2 belangrijkste kernfactoren die de nodige beddencapaciteit bepalen.

Er kan veel verteld worden over het aantal aankomsten per tijdsinterval, maar dat is materiaal voor een toekomstig artikel in deze reeks.

Ligduur

In dit artikel willen we de link leggen tussen de ligduur en de nodige beddencapaciteit.

Laten we eens kijken naar een typische verdeling in ligduur van het aantal patiënten.

We gebruiken hiervoor data uit 2019 van een ziekenhuis. Het voorbeeld is gebaseerd op 15.814 klinisch opgenomen patiënten. Dagopnames zijn uit deze dataset gehaald.

Dit voorbeeld is geen uitzondering. Het geeft een goede representatie van hoe de ligduurverdeling in de meeste ziekenhuizen is.

Voorbeeld gebaseerd op de data uit 2019 van een ziekenhuis. Verdeling van 15.814 patiënten over de ligduurcategorieën. In deze data zijn geen dagbehandelingen opgenomen.

70% van de 15.814 patiënten hebben een ligduur van maximum 3 dagen. De 20% patiënten met de hoogste ligduur, hebben een ligduur van minstens 4 dagen.

Wat is het aandeel van deze groep langliggers in de totale beddencapaciteit ?

60% van alle bedden worden gebruikt door de top 20% patiënten met de langste ligduur.

Dit is geen verrassing, maar wordt soms vergeten door ziekenhuizen die op zoek zijn naar verbetermogelijkheden in de ligduur.

Kijk ook eens naar de top 10% van patiënten met de langste ligduur. Zij gebruiken 33% van de totale beddencapaciteit. Dit is evenveel als de eerste 70% van patiënten.

Een vermindering in ligduur van 10% voor de eerste 70% patiënten met een maximale ligduur van 3 dagen, levert slechts een kleine verbetering op van 3% in beddencapaciteit.

Een vermindering in ligduur van 10% voor de top 20% van patiënten met de langste ligduur, levert een verbetering op van 6% in beddencapaciteit.

Daarom dienen ziekenhuizen zich primair te focussen op de ligduur van de top 20% van patiënten met de langste ligduur. Verbetermogelijkheden vinden om de ligduur van deze groep te verminderen is ook eenvoudiger dan voor de eerste 70% patiënten met een maximale ligduur van 3 dagen.

Om over na te denken…

In deze reeks artikelen willen we niet zomaar antwoorden geven. We willen het denken prikkelen door vragen te stellen die helpen om het antwoord zelf op te sporen…

Dus, laten we starten…

  • Wat is in uw ziekenhuis het aandeel in beddencapaciteit van de top 20% langste liggers ?
  • Op welke groep patiënten focussen de verbeterinitiatieven met betrekking tot de ligduur zich in uw ziekenhuis ?
  • Hoeveel patiënten die tot de top 20% langste liggers horen, zijn tijdens hun ziekenhuisopname het grootste deel van de tijd aan het wachten ?
  • Waarom zijn deze patiënten nog in het ziekenhuis ?

‘Wat weet je over Integraal Capaciteitsmanagement?’ wilt het denken prikkelen via het stellen van een aantal vragen (zowel gemakkelijke, als meer complexe vragen komen aan bod in deze reeks).

De vragen zijn gebaseerd op real-life voorbeelden die ik in ziekenhuizen tegenkom.

Integraal Capaciteitsmanagement/Patient Flow Management ontwikkelt zich steeds meer als een apart en dynamisch vakgebied. Indien u hierover meer kennis wilt opdoen dan nodig ik u uit om de opleiding Capaciteitsexpert in Zorg en Welzijn te volgen. Meer info hierover kan u vinden via https://zorgondersteuning.be/integraal-capaciteitsmanagement/ .

Voor vragen, discussies, of opmerkingen mag u mij ook steeds persoonlijk contacteren via gwen@roosemont.com