Henk Vincent verkozen als facility manager van het jaar 2014

Henk Vincent, Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan in het AZ Alma, werd op dinsdag 29 april 2014 officieel uitgeroepen tot winnaar van de IFMA Facility Awards 2014, een initiatief dat de ‘Facility Manager of the Year’ in de spotlights plaatst.

De jury, samengesteld uit experts uit de facilitaire wereld, IFMA-partners en mediapartners evalueerde de zes genomineerden die na een voorselectie door het publiek werden aangewezen. Uiteindelijk haalde Henk Vincent het van de andere kandidaten.

Gert Potoms, voorzitter van de jury: “We hebben alle criteria voor de beoordeling van de kandidaturen moeten uitspelen om tot een finaal resultaat te komen. Henk Vincent viel vooral op door zijn drive tot innovatie binnen een sector die door strenge budgettaire voorwaarden beperkt wordt.  Dat, gekoppeld aan een no-nonsense aanpak, werpt zijn vruchten af binnen de organisatie en draagt in grote mate bij aan de strategische ontwikkeling van het bedrijf.  Een voorbeeld voor de hele facilitaire wereld!”

Facility management als vaardigheid

Henk Vincent is Directeur Facilitaire Diensten en Masterplan in het AZ Alma. Hij combineert een diep gewortelde passie voor techniek & wetenschappen met praktijkervaring in de frontlinie van de verpleging (spoedafdeling), een groot hart voor de zorgsector, een analytische geest en de onweerstaanbare gave om mensen te enthousiasmeren voor zijn projecten.

“Facility management is multidisciplinair en daardoor nauwelijks aan te leren. Het is veeleer een ‘vaardigheid’ die zich laat ontwikkelen” schetst Henk Vincent. “De creativiteit, het met zoveel partijen samen mensen maximaal dienen binnen een kader van beperkte middelen, is enorm boeiend binnen dit vakgebied. Ongeacht wat er in het werkveld nog zal gebeuren, facility management moet altijd blijven verbeteren, het beste halen uit de beschikbare middelen. In het geval van de zorgsector gaat het bovendien om overheidsgeld, het geld van elke burger”.

“Het gaat er altijd om processen te doorgronden en te optimaliseren” stelt Henk Vincent. “Het komt er dan ook op aan om een visie te ontwikkelen, over de grenzen van de zorgsector heen te durven kijken, te structureren, de juiste menselijke organisatie op te zetten en de middelen te vinden om de gewenste resultaten te kunnen boeken. Ik gebruik daartoe graag de GBV-aanpak: Gezond BoerenVerstand helpt facility management flink vooruit. Het is belangrijk om eenvoud te creëren en doordacht tewerk te gaan, dat werkt zowel de efficiëntie, de kwaliteit als de acceptatie door de betrokkenen in de hand en voorkomt procesfouten”.

Facility management staat in de toekomst nog meer voor de enorme uitdaging meer kwaliteit te moeten bieden met minder middelen. Een doordachte aanpak, met grote aandacht voor de functionaliteit van gebouwen en doordachte processen is daartoe noodzakelijk. Ook duidelijk communiceren over problemen is onontbeerlijk om ze de wereld uit te helpen.  Facility management is een voortdurend leerproces.  Elk project vereist bijsturing van de kennis en levert nieuwe ervaringen op.  Technische assistentie is noodzakelijk om facility management beter te laten doen. ICT en automatisering kunnen veel betekenen – indien verantwoord toegepast – om werkingskosten te drukken en te concentreren op de zorgverstrekking.

bron IFMA – contacteer: mieke.loncke@ifma.be