In de kijker : kennissessie Voka Health Community “Over nieuwe zorgvormen: zorghotels en herstelverblijven”

De beperking van de ligduur in ziekenhuizen aan de ene kant en de vergrijzing van de bevolking met meer chronische zorg anderzijds, doen nieuwe tussenvormen van wonen en zorg ontstaan. Vlaanderen kent steeds meer zorghotels en herstelverblijven. Maar wat zijn dat precies? Hoe verhouden ze zich tegenover vakantieverblijven? Welke doelgroepen maken er gebruik van herstelverblijven? Hoe worden ze betaald? Welk regelgevend kader is er voor deze tussenvormen van zorg? En zijn hier kansen voor hoteliers en revalidatiecentra? Hoe ervaren gebruikers van zorghotels hun verblijf?

Met deze kennissessie probeert Voka Health Community duidelijkheid te scheppen over deze nieuwe zorgvormen in Vlaanderen. Ze bekijken hoe het er in Nederland, waar zorghotels al verder ingeburgerd zijn, aan toe gaat. En ze belichten mogelijke alternatieve financieringsvormen voor tussenvormen van zorg.

Meer info en praktische details kan u terugvinden op de website van Voka Health Community.