Efficiëntie operatiekwartier verbetert aanzienlijk na implementatie van LEAN management tools

Het kenniscentrum LEAN volgt voor u nauwgezet het laatste wetenschappelijke onderzoek binnen LEAN in de zorg op. Relevante onderzoeken worden voor u samengevat op 1 pagina en vergezeld met een aantal wetenschappelijk gefundeerde, maar vooral pragmatisch en praktijkgerichte tips! Zo krijgt u heel snel zoveel mogelijke toegevoegde waarde en net dat is waar het bij LEAN om gaat!

Sales-Coll, M, de Castro, R, Hueto-Madrid, JA. Improving operating room efficiency using lean management tools. PRODUCTION PLANNING & CONTROL(NOV 2021)

O’Mahony, L, McCarthy, K, O’Donoghue, J, Teeling, SP, Ward, M, McNamara, Using Lean Six Sigma to Redesign the Supply Chain to the Operating Room Department of a Private Hospital to Reduce Associated Costs and Release Nursing Time to Care. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (NOV 2021)

 

In het eerste onderzoek werd het chirurgisch traject van een patiënt in kaart gebracht aan de hand van een Value Stream Map en met behulp van een aantal LEAN-tools geoptimaliseerd. Deze value stream map weerspiegelt het zorgtraject van de patiënt, maar houdt ook de informatiestromen en het materiaal om de processen te optimaliseren tegen het licht. In dit onderzoek werden drie inspirerende verbeterprojecten beschreven. Zo werd (1) het wachtlijstbeheer verbeterd, werden (2) de criteria voor het plannen van operatiekamers en (3) het delen van chirurgische materialen verder verfijnd. Dat alles resulteert in kortere wachttijden voor chirurgische ingrepen en een grotere efficiëntie van operatiekamers. Het betreft een uitgebreide gevallenstudie, die het project vervolgens verder opvolgde gedurende drie jaar.

Het tweede ondezoek schetst de toepassing van LEAN -tools binnen de supply chain van een operatiekwartier in een ziekenhuis. Het huidige proces van voorraadbeheer werd zowel binnen als buiten het operatiekwartier in kaart gebracht en opnieuw ontworpen aan de hand van LEAN technieken. De belangrijkste resultaten van de geïmplementeerde verbeteringen zijn een totale vermindering van de waarde van de voorraad in de operatiekamer met meer dan 18%, een vermindering van de waarde van de voorraad die verouderd raakt met 92% en een vermindering van de tijd dat klinische medewerkers besteden aan het voorbereiden van de voorraad die nodig is voor de procedures met 45%.

Enkele wetenschappelijk gevalideerde tips:

  1. Breng het chirurgisch traject van patiënten visueel in kaart en ga aan de slag met multidisciplinaire verbeterteams. Je kunt hiervoor VSM als tool gebruiken.
  2. Plan aan de hand van een duidelijke capaciteitsplanning zorgvuldig de efficiëntie van het operatiekwartier en het materiaalbeheer. Je kunt hiervoor de LEAN-tools SMED, Six Big Losses en OEE gebruiken.
  3. Analyseer de voorraden op het operatiekwartier en stem deze af op de capaciteitsplanning. Je kunt hiervoor variantieanalyse, VMI en 5S gebruiken als LEAN-tools

 

Hans Crampe & Prof. dr. Dominique Vandijck