De ziekenhuisapotheek tegen het licht gehouden met de LEAN-bril

Het kenniscentrum volgt voor jou nauwgezet de evoluties inzake de wetenschappelijke literatuur die verschijnt over LEAN in de zorg. We trachten het op een bevattelijke en toegankelijke manier terug te koppelen naar al wie, net als wij, gepassioneerd is door de essentie van gezondHOUDszorg. Deze keer werpen we ons licht op een boeiend systematisch literatuuroverzicht over de ziekenhuisapotheek (Sallam M, 2024). Het is een open deur intrappen. De ziekenhuisapotheek vormt een belangrijke schakel in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg binnen een ziekenhuiscontext. De efficiëntie en servicenormen van de ziekenhuisapotheek zijn er bepalend. Mohammed Sallam deed recent een heel erg uitgebreid systematisch onderzoek van de beschikbare literatuur betreffende de ziekenhuisapotheek. Hij keek de literatuur na of er potentiële verbetering van de ziekenhuisapotheek mogelijk is door middel van het toepassen van een LEAN aanpak. Zijn vraagstelling was helder. Welke LEAN tools kunnen helpen om de workflow en zo de kwaliteit van de ziekenhuisapotheek te verbeteren? Benieuwd naar de resultaten?

Mohammed onderzocht bijna 1.500 studies die verschenen tussen 2009 en 2023. Opvallend is dat drie LEAN-tools een duidelijk positief effect genereren; (1) procesbeheersing door variantieanalyse,  (2) procesverbetering door Poka-Yoke (maatregelen om fouten te voorkomen) en (3) value stream mapping. Het gebruik van deze tools zorgde voor kortere doorlooptijden (+ 26%), verbeteringen in procesefficiëntie (+ 15%), beter  voorraadbeheer (+ 13%) en een afname van het aantal medicatiefouten (- 9%). Deze resultaten sluiten alvast mooi aan bij de wetenschappelijk onderbouwde matrix die we binnen het kenniscentrum lean van Zorgondersteuning ontwikkelden.

In onze matrix vertrekken we zelf vanuit acht potentiële doelstellingen. Per doelstelling wordt een meetmethodiek voorgesteld en een potentiële score voorgesteld gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Indien de doelscore niet behaald is, kun je op de matrix terugvinden  welke tool het meeste potentieel heeft om deze doelstelling alsnog te bereiken. Ook in onze matrix scoren variantieanalyse, value stream mapping en Poka Yoke technieken erg hoog. Indien je interesse hebt in het volledige artikel? Stuur ons dan zeker een mailtje. We bezorgen je deze met graagte. Heb je interesse in de matrix van het kenniscentrum en wat deze ook in jouw organisatie kan betekenen? Blokkeer dan alvast donderdag  24 oktober 2024 in je agenda en kom naar de activiteit ‘Wetenschappelijke update’ van Zorgondersteuning, waar deze stap voor stap zal worden toegelicht.

Sallam M. Enhancing Hospital Pharmacy Operations Through Lean and Six Sigma Strategies: A Systematic Review. Cureus. 2024;16(3).

 

 

Hans Crampe & Dominique Vandijck