Zorgondersteuning vzw blogt: “Transmurale zorgondersteunende processen”

Transmurale zorgondersteunende processen
door Hans Crampe

Was je het laatste jaar op wereldreis in een gebied dat volledig was afgesloten van alle nieuws
en sociale media? Opgelet! Er zijn wat woorden toegevoegd aan het managementjargon.
Nieuwe uitdagingen kruisen je pad. Tegenwoordig moet je disruptief veranderen vanuit een
wendbare en innovatieve arbeidsorganisatie. Je moet de zorg voor je cliënten aansturen in
flexibele vormen van samenwerking tussen verschillende zorgactoren. Zo in de zorg en welzijn,
en dus ook zo in de zorgondersteuning. Misschien heb je direct goesting om terug op reis te
vertrekken. Of ga je met ons de uitdaging aan? Even naar de werkvloer….

Stel je voor. Je wordt opgenomen in een ziekenhuis. Er worden meteen een 40-tal vragen op
je afgevuurd. Draag je een bril? Volg je een dieet? Krijg je thuiszorg? En nog een dertigtal
vragen met als absolute topper: “Welke medicatie neem je?” Je tovert meteen drie bronnen
tevoorschijn. Een eigen handgeschreven briefje met een opsomming van je medicatie, een
afwijkend ander overzicht dat drie jaar geleden werd opgemaakt door je huisarts en dan de
gouden standaard …: je handtas. Allerlei blisters leg je op tafel. Drie verschillende afwijkende
bronnen. Na advies wordt al jouw informatie nauwkeurig geregistreerd in je patiëntendossier.
De kans is wel groot dat je tijdens je opname nog wat antwoorden zal moeten herhalen tegen
de sociale dienst, de psycholoog, de diëtist, de ergotherapeut of een andere zorgverlener. Na
deze zorgvuldige administratieve screening wordt alles door het ziekenhuis voor je tot in de
perfectie georganiseerd. Ook de zorgondersteunende processen. Maaltijden worden in dertig
dieetvariaties aangeboden volgens de strengste HACCP-vereisten. Linnen wordt traceerbaar
gewassen volgens de hoogste hygiëne standaarden. Afval wordt gesorteerd in 6 verschillende
afvalstromen. Medicatie is geregistreerd in een softwarepakket. En daarna ga je
zorgbehoevend naar huis…. Je kan maaltijden wel aan huis geleverd krijgen maar de
dieetvariaties zijn heel erg beperkt. Je linnen was je huishoudelijk, ook al krijg je bijvoorbeeld
chemotherapie toegediend. Je vuile, met MRSA besmette verbanden, doe je bij het
huishoudelijk afval. Je dure medicatie wordt in een niet zo goed werkende koelkast bewaard.

Ligt hier geen uitdaging? Kan je transmuraal zorgondersteunende processen organiseren?
Maar hoe doe je dit? Neem even het linnen. In een residentiële setting levert een externe
leverancier je wasgoed centraal aan en je distribueert dit in je eigen organisatie. Hoe breid je
deze service bijvoorbeeld uit naar de thuiszorg? Kan je linnen individueel, met een aangepaste
logistiek, 24/7 en op afroep aanbieden? Kan je dit ook voor maaltijden, afval of en andere
services die verstrekt moeten worden? Is dit een aantrekkelijke markt voor de industrie? En hoe
kijkt de klant hier naar? Kunnen data en informatie volgen? Kunnen deze zorgondersteunende
processen samen gecoördineerd worden? En wie stuurt ze dan aan?

Kan en wil je deze vertaalslag maken? Dan word je geconfronteerd met heel wat vragen of
uitdagingen. Maar is er een alternatief? Want vanaf vandaag moet je disruptief veranderen
vanuit een wendbare en innovatieve arbeidsorganisatie.

Heb je tips, ideeën. Deel ze met ons! Zorgondersteuning wil een ankerpunt voor je zijn.

Hans Crampe