Zorgondersteuning vzw blogt: “Hoe LEAN is je bouwproject?”

door Hans Crampe

Heb je al een bouwproject of een verhuis achter de rug? Het is je ongetwijfeld bijgebleven. Meestal is een groot bouwproject of een verhuis een professionele mijlpaal. En niet alleen omwille van het bouwproject zelf. Het project wordt veel gebruikt als een hefboom. Het is een unieke gelegenheid om je manier van werken tegen het licht te houden. Maar wat met het bouwproject zelf? Hoe LEAN is je bouwproject? Ik deel graag drie invalshoeken.

Je voert best zelf een nauwkeurige ontwerpanalyse uit van de bouwplannen van je architect. Ondersteun deze analyse met cijfers. Eenvoudige vuistregels kunnen je helpen. Zo kost één kilometer stappen 10 Euro en kost één vierkante meter kantoorgebouw je minimaal 150 Euro per jaar aan afschrijving en exploitatie. Deze vuistregels helpen je om correcte beslissingen te nemen. Als je door de lay-out van je operatiekwartier te wijzigen bijvoorbeeld het logistiek proces voor één operatie met 5 meter kan inperken heb je mooi werk geleverd. Zeker als je 30.000 ingrepen hebt per jaar. Denk goed na over de lay-out van je 2-persoonskamers. Hoe zal je het bed van een patiënt die aan het raam ligt naar buiten rijden? Als je eerst een tafel moet verzetten of het ander bed dichtbij de deur moet verplaatsen kost je dat heel wat extra stappen en kostbare werktijd. Ervaring leert dat dergelijke beslissingen soms te intuïtief worden genomen en achteraf nog moeilijk te wijzigen zijn.

Kijk ook kritisch naar oppervlakte die je als klant niet hebt gevraagd. Want wat is het leven zoals het is? Een architect brengt nauwkeurig in kaart wat je verwacht. Welke lokalen heb je nodig? Hoeveel lokalen? Hoe groot moeten de kamers, de burelen en de bergingen zijn? Het resultaat is een soort eisenplan waarnaast een aantal netto m² staat weergegeven. Alles is nauwkeurig opgelijst. En dan… De architect gaat aan het werk. Patio’s zien het daglicht. De lokalen die je wenst worden verbonden met gangen, trappenhallen en liftkokers. Deze ruimte bieden je niet steeds toegevoegde waarde. Je hebt er als klant niet om gevraagd. Hoeveel heb je over voor die architectonische vrijheid? Een kort onderzoek leert al snel hoeveel variantie hierop zit. Voor kantoorgebouwen variëren deze extra oppervlakten tussen de tien en dertig procent. Voor ziekenhuizen tussen de 35 en de 75 procent!  Vind je dit geen te grote marge?

De architect zelf zal vooral kritisch kijken naar wat je als klant vraagt. Hoeveel procent van de ruimte wordt effectief gebruik? Kan je lokalen niet gemeenschappelijk gebruiken of poolen? Een klassiek voorbeeld is het kapsalon in het woon-en zorgcentrum dat maar twee keer per week een halve dag open is. Kan je dit niet combineren of poolen met bijvoorbeeld een vergaderzaal? In deze fase worden vaak ook landschapsburelen en flexibele burelen voorgesteld. Deze kunnen de gemiddelde benuttingsgraad van je lokalen verhogen. Maar hier slaat de slinger soms door. Poolen van lokalen of betekent dat je tussentijds het lokaal moet herschikken. Medewerkers hebben extra tijd nodig om hun werk op te starten of te beëindigen bij flexibele werkplekken. Bereken alvast eens of de gewonnen ruimte geen valse besparing is. Misschien is je oplossing al snel een stuk duurder dan het probleem.

LEAN biedt je heel wat tips en trucs aan tijdens je bouwproject. Vzw Zorgondersteuning organiseert over dit thema alvast een boeiende avondsessie. Schrijf je in en laat je inspireren. http://zorgondersteuning-oud.draftwebsite.be/activities/activiteit-gebouwen-infrastructuur/.