Zorgondersteuning vzw blogt: “Golflengte en bandbreedte”

Wat heb je nodig voor een blog voor Zorgondersteuning ? Een coördinator die streng maar rechtvaardig de deadlines bewaakt, een beetje schrijftalent, maar vooral veel inspiratie. De eerste voorwaarde is duidelijk vervuld, van de tweede hopen we het. De derde voorwaarde – veel inspiratie – komt niet op commando, het overkomt je …

Zo was ik enkele weken geleden uitgenodigd op de pre-opening van de nieuwbouw van het Algemeen Ziekenhuis Alma in Eeklo. Onthaal, rondleiding, catering : alles was prima verzorgd. Wat mij echter vooral is bijgebleven, is het informatieve gedeelte. Dit ziekenhuis is niet alleen gebouwd met staal, beton, glas en (veel) kabels. Het heeft daarnaast 4 pijlers : veiligheid en kwaliteit, efficiëntie en beleving.

Hier is over nagedacht : de directeur zette de toon, en alle andere sprekers hanteerden dezelfde rode draad. Elk departement bracht (kort en knap) hoe zij invulling willen geven aan de 4 vermelde elementen. Doorheen de verschillende bijdragen werd duidelijk dat elke hoek van het vierkant even belangrijk is.

Zo is het hele architectonische concept uitgewerkt vanuit deze filosofie. Waar men in andere bouwprojecten soms het gevoel krijgt dat de organisatie zich moet aanpassen aan wat ontwerpers hebben bedacht, heb je hier net het omgekeerde. Ontwerper en initiatiefnemer hebben elkaar goed begrepen.

Technisch en facilitair gezien werd niets aan het toeval overgelaten. Men heeft alle mogelijke risico’s ingeschat : zo zal dit ziekenhuis niet snel zonder water vallen, want men heeft leidingen voorzien naar 2 verschillende watertorens. Ook ander vitale systemen (zoals bijv. ICT met 700 km kabels) zijn onafhankelijk van elkaar inzetbaar.

Laat mij ook eens kijken vanuit het standpunt van de patiënt : je wil werken aan de veiligheid met een identificatiebandje, je vraagt bij iedere interventie naar de naam en de voornaam om geen fouten te maken, maar … hoe voelt de patiënt zich hier zelf bij ? Welke oplossingen kan je bedenken zodat jouw patiënt deze werkwijze nog als kwalitatief ervaart, dat de beleving niet inlevert omwille van de efficiëntie ?

Als bevoorrechte toeschouwer kreeg ik het aangename gevoel dat iedereen hier op de juiste, zelfde golflengte zit.

Ik gebruik hier de term in 2 betekenissen : eerst als de ‘afstand waarover een golfbeweging zich in één periode voortplant’.  Vergelijk de golfbeweging met het begrip ‘flow’ in lean. Volgens het Toyota Production System ontstaat flow als je erin slaagt om tegelijk de throughput in je processen te verhogen, én de kwaliteit en de klantentevredenheid te verbeteren.

En aangezien uw nederige blogger net naar de (digitale) radio aan het luisteren is, staat golflengte hier ook voor de frequentie van de radiozender. Het is duidelijk dat er in dit bouwproject al veel tijd besteed werd aan afstemming en fine tuning.

Lean gaat over performantie in processen, en de medewerkers dan – hoor ik de lezer denken ?

Voor digitale radio heb je ook een goeie verbinding nodig, en voldoende bandbreedte.

Bandbreedte is de hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan worden vervoerd. Hoe hoger de bandbreedte van een verbinding, hoe sneller je de data kunt ontvangen of versturen. Sta mij toe de term ‘bandbreedte’ even overdrachtelijk te bekijken, vanuit het standpunt van de medewerker. Bandbreedte wordt dan ‘werkruimte’ of nog ‘autonomie’.

Medewerkers hebben een zekere verbinding nodig om alle opdrachten goed uit te voeren. Hoe groter/beter de verbinding is, hoe groter/beter de medewerkersprestaties zullen zijn. Verbinding ontstaat wanneer de visie van een organisatie helder is. Met veiligheid en kwaliteit, efficiëntie en beleving krijgt iedere medewerker meteen een duidelijke richting.

En u, zit u op de juiste golflengte in uw organisatie ? Heeft u of geeft u voldoende bandbreedte ?

Aarzel niet om Zorgondersteuning te contacteren met al uw vragen hieromtrent.

Gelieve ook te noteren dat ons congres van 2017 precies over de thema’s van deze blog zal gaan : het verbeteren van de processen, het verhogen van de performantie, en dit door het betrekken en waarderen van alle medewerkers.

Marc Vlaeminck
15/12/2016