Zorgondersteuning vzw blogt “Er is (net)werk aan de winkel!

Beste lezers,

Ook in 2018 wensen we jullie veel leesplezier met onze blogs!
De eerste dit jaar is uit de pen van Marc Vlaeminck.

Alvast veel leesplezier!

Zag u ook dit bericht in één van de eerste journaals van 2018?
“Fitnesscentra zitten overvol”

Na de overvloedige feestdagen maakt de mens enkele goede voornemens: het lichaam moet gezonder gaan leven, meer bewegen, …
Laat ons even de vergelijking te maken met de zorgsector en al zijn geledingen. Voor een vlotte lectuur noemen we het lichaam van de zorgsector ‘Corpus’.

Corpus kende jarenlang een sterke groei, en dat in zijn verschillende ‘ledematen’ – de deelsectoren.
Eerste, tweede, derde lijn ontwikkelden zich – veelal afzonderlijk en in hun eigen silo – daarbij goed ‘geholpen’ door een sterk versnipperde bevoegdheidsverdeling. Zorgnoden evolueerden in alle sectoren (zowel reëel als gecreëerd) en de subsidies volgden.
Vandaag stelt Corpus vast dat de ‘feestperiode’ gedaan is, en dat nieuwe voornemens nodig zijn.
Ledematen die zich in de loop van de groei afzonderlijk hebben ontwikkeld, kunnen misschien nog een tijdje alleen verder, maar dan zal het corpus uiteindelijk verzwakken. Samenwerking en elkaar versterken is meer dan ooit nodig.
Werk aan de winkel dus – netwerken !

Kijk naar de algemene ziekenhuizen: Maggie De Block zette de hervorming van het ziekenhuislandschap in april 2015 op de kaart. Op korte termijn zullen er geen 55 Vlaamse ziekenhuizen meer zijn (cijfers VAZG), maar 14 Vlaamse ziekenhuisnetwerken. Binnen zo een netwerk zal elk ziekenhuis nog basiszorg verstrekken, maar voor meer gespecialiseerde zorg wordt dan samengewerkt binnen het netwerk zodat niet elk ziekenhuis moet investeren in dure en zware apparatuur.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg zat men niet stil: in 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om een project in te dienen in het kader van de hervormingen ‘naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep volwassenen’. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits.  In Vlaanderen zijn er 11 netwerken werkzaam, in 2016 werd dit uitgebreid met 2 netwerken.
Voor kinderen- en jongerenpsychiatrie werd de netwerkbeweging in maart 2015 op gang getrokken.

In februari 2017 werd met de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen gestart. Doel is vanaf medio 2018 de ondersteuning van de zorgactoren zo decentraal mogelijk te organiseren via een 60-tal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale netwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.
De residentiële ouderenzorg beweegt ook mee. Minister Vandeurzen schreef er eind 2017 een conceptnota over: ‘key’ is dat een modern woonzorgcentrum ingebed moet zijn in de buurt, en diverse diensten kan aanbieden, in overleg met alle andere actoren. Of hoe een ‘stand alone old school rusthuis’ een woonzorgnetwerk wordt.

Binnen het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) beweegt er al een en ander sedert 2014, met de invoering van het persoonsvolgend budget.  Ze beschikken er ook over een Steunpunt Expertisenetwerken.
SEN is een vzw die kennisbeheer en netwerkvorming rond handicapspecifieke expertise als basisopdracht heeft.

Keren we terug naar het nieuwsbericht van de fitnesscentra: een dame die zich net had ingeschreven, vond het belangrijk dat ze goed begeleid werd bij de work-out …
Laat dat nu de rol zijn van Zorgondersteuning vzw: wij houden de vinger aan de pols van ‘Corpus’, we meten de bloeddruk van het momentum. We willen de katalysator zijn van wat leeft in de zorgsector en organiseren hiertoe diverse activiteiten.

Graag nodigen we u uit op één van deze evenementen – bijvoorbeeld ons jaarlijks congres, met als titel ‘Net-werken voor meer-waarde’: kom kijken en luisteren, kom meedenken en meepraten over hoe innovatie een hefboom kan zijn voor procesverbetering en waardecreatie binnen zorgnetwerken, en dit voor een zeer democratisch prijsje.

Op donderdag 22 februari 2018 weet u dus wat te doen: kom naar ons congres in Feestzaal de Zilte Zoen in Temse.
Meer info over Zorgondersteuning vzw, of inschrijven voor het congres: https://zorgondersteuning.be/activities/congres-samen-werken-voor-meer-waarde/