Zorgondersteuning vzw blogt “Druk, druk, druk!”

“Druk, druk, druk!”
door Hans Crampe

 

Stel je voor. Je zit in de finaleronde van de quiz De Slimste Mens. De vraag luidt: Wat zijn de meest gegeven antwoorden als je aan een collega op het werk vraagt “Hoe gaat het met je?”. De klok tikt. Het eerste antwoord is “goed”. Maar wat zou op twee, drie, vier en vijf staan. Ik geef je een tip. Een antwoord dat bestaat uit drie identiek dezelfde vierletter-woorden…. “Druk, druk, druk, druk!” Velen worstelen inderdaad met dit gevoel en beweren dat het altijd maar drukker wordt. En de cijfers liegen er niet om. De burn-out cijfers bereiken elk jaar weer een nieuwe piek. Er moet dringend iets gebeuren! De werkdruk is onhoudbaar en de eisen liggen steeds hoger. Mijn vader, ondertussen een tachtiger, grijnst naast me in de zetel. “Waar hebben ze het toch over?”, vraagt hij zich luidop af. “In mijn tijd werkten we vijftig uur per week. De sociale wetgeving stond nog in zijn kinderschoenen. Als je niet snel genoeg werkte of te veel ziek was kon je een nieuwe job zoeken. De arbeidsomstandigheden waren minder goed dan vandaag. Aan ergonomie en personeelsveiligheid werd geen aandacht besteed. Er waren geen HR-medewerkers en leidinggevenden hadden nog nooit van inspirerend coachen gehoord. En toch. Toen waren er veel minder burn-outs.”

Dit thema is vandaag het voorwerp van veel onderzoek. Wat is er vandaag dan zo anders? Zijn de eisen op het werk vandaag dan zoveel groter dan vroeger? Absoluut! De prestatiedruk en de complexiteit liggen vandaag zonder twijfel hoger. Onderzoek toont aan de we één km per uur sneller stappen op het werk dan vroeger. In de lift wordt de knop met de pijltjes “deuren toe” steeds vaker ingeduwd. Er zijn ook steeds meer verstoringen op het werk. En net het aantal keer dat je gestoord wordt, is sterk gecorreleerd met het gevoel van werkdruk. En naast de eisen van kwaliteitssystemen worden ook de klanten steeds veeleisender. Ken je de wet van de toegenomen ergernis? Hoe meer we de belangrijke zaken op orde hebben, hoe meer we ons ergeren aan kleinere zaken. Als het veertig jaar geleden wat tegenzat, bracht je je werkdag door naast een collega die continu aan het roken was. Ook al had je zelf astma. Dit is gelukkig voorbij. Maar nu helt het soms wat over. Vandaag wordt er gediscussieerd hoe ver de rookcabine van de ingang moet verwijderd zijn om toch te allen tijde te vermijden dat een sigarettengeur zich zou verspreiden ter hoogte van de inkom. En ook onze klanten ergeren zich vandaag soms aan steeds kleinere zaken. De opmerkingen die je vroeger kreeg van patiënten over de smaak van het vegetarisch glutenvrijdieet of over het lawaai van de koelkast op de kamer waren vroeger beperkter. En deze extra eisen leggen de lat steeds hoger.

Een ander belangrijk verschil situeert zich niet op het werk zelf. Vroeger, als mijn vader thuiskwam van het werk, waren de activiteiten in zijn vrije tijd beperkt. Iets gaan drinken, naar de voetbal gaan of wat rusten in de zetel. Vandaag is dit drastisch veranderd. De vrije tijd wordt vandaag totaal anders ingevuld. Mensen volgen danscursussen en kooklessen. Marathons worden voorbereid, talen worden geleerd, culturele citytrips worden ingepland, bucket lists worden afgepunt en kinderen worden naar tientallen activiteiten gevoerd. Tussendoor moet ook nog e-mail, Facebook, WhatsApp, Snapchat en Instagram worden opgevolgd. Allicht draagt dat bij tot de kwaliteit van leven. Maar uiteraard, alleen als de balans in evenwicht is….  En natuurlijk zijn initiatieven om het werk werkbaar te houden zinvol. Initiatieven die de draagkracht van mensen versterken en de werkdruk verminderen zijn alleen maar toe te juichen. Maar af en toe moeten we ook thuis eens in de spiegel durven kijken.

De Slimste Mens loopt op zijn einde. Nog vlug even de hond buiten laten en dan bed in. Want morgen mag ik weer een aantal mensen instrumenten aanreiken om uit deze vicieuze cirkel te komen. Een cursus LEAN-management kan wonderen doen. Je krijgt inzicht in handige vuistregels om verstoringen in je werk te beperken en de behoeften van de patiënt correct in te schatten.

Hans Crampe

Meer weten over deze cursussen? Gewoon hier klikken!