Zorgondersteuning vzw blogt: “Creatief met medewerkers”

Creatief met medewerkers
door Marc Vlaeminck

 

Een blog schrijven: soms moet je dagen zoeken naar inspiratie, soms lees je iets en komt alles vanzelf. Vandaag geldt het tweede.

Zo las ik onlangs een artikel in Nursing.nl: “Onnodige taken in de zorg: dit ziekenhuis pakte ze aan”.

Het Groene Hartziekenhuis (Gouda, Nederland) startte in 2015 met een inventarisatie van oneigenlijke huishoudelijke, logistieke en administratieve taken die verpleegkundigen uitvoeren in hun dagelijkse werk.

Ik kreeg een enorme déjà vu: in 1997 deed ik een gelijkaardige oefening in een RVT.

Er waren handen tekort op een verpleegafdeling en tot overmaat van ramp waren er nog eens twee zorgkundigen zwanger.  Tel daarbij op dat er op dat moment weinig aanbod was van juist geschoold personeel…  Hoe gingen we dit oplossen?

We gingen aan de slag met tijdsmetingen en andere analysetechnieken.  We wilden weten hoeveel uur per dag  verpleegkundigen en zorgkundigen niet-zorgtaken leverden. We kwamen (voor een verpleegafdeling van ongeveer 30 bewoners) uit op 15 uur per dag.

In goed overleg met alle teamleden besloten we de twee zorgkundigen niet door dezelfde functie te vervangen (we vonden ze toch niet …)  maar wel een nieuwe dienst te creeëren: de hoteldienst. Iedere dag (ook in weekends, op feestdagen en tijdens verlofperiodes) werden er ’s ochtends twee hoteldiensten ingezet, en ’s namiddags een, telkens in shiften van vijf uur.  Het waren ongeschoolde, maar super gemotiveerde medewerkers. Iedereen kent hen wel: mensen met het hart op de juiste plaats, maar die veelal in hun jeugd niet de kans kregen om te studeren voor een job in de zorg.

De hoteldiensten werden ingezet voor bedopschik, sanitair-huishoudelijke taken, maaltijddistributie, intern en logistiek transport, etc …

Ook bedrijfsmatig  klopten de cijfers: we zetten meer FTE’s in voor eenzelfde totale loonkost.

Het was echter niet allemaal rozengeur en maneschijn:  na verloop van tijd werden de hoteldiensten té succesvol. Zorgverleners en medewerkers van onderhoud en interieurzorg dachten dat ze hun collega-hoteldiensten nog meer taken konden toewijzen. Bijsturing was nodig.

In een andere voorziening kregen we een tweede kans. En daar hebben we het anders aangepakt. In plaats van naast de zorgverleners en de medewerkers van onderhoud en interieurzorg, een derde ploeg – de ‘nieuwe’ hoteldienst – op te richten, deden we een jobverruiming en contingentuitbreiding van de interieurzorg-équipe.

Het werd een schot in de roos: zorgverleners werden enkel ingezet voor zorgtaken, en alle andere dienstverlening werd ook mooi en met de glimlach uitgevoerd. Arbeidsverzuim was voordien al laag, maar daalde nog, en de bewonerstevredenheid steeg.

Laat dit nu net dezelfde oplossing zijn die het Groene Hartziekenhuis heeft gevonden en toegepast.

Kan dit werken in alle ouderenzorgvoorzieningen?  Natuurlijk, op voorwaarde dat deze functies ook volwaardig worden meegeteld in de instellingsfinanciering.

Graag jullie mening over dit onderwerp … Mail naar info@zorgondersteuning-oud.draftwebsite.be of tweet naar @Lean_in_zorg.