Activiteit: Vinden, boeien en binden van talent in 2020 and beyond!

29
okt

Aanvang om 18:30 - einde voorzien rond 22:00

Programma

UPDATE 12/10/2020:

Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verplaatsen deze activiteit naar een post-corona datum.

Locatie:
O.V.L. van Lourdes ziekenhuis Waregem – Vijfseweg 150 – 8970 Waregem

We respecteren deze avond uiteraard alle veiligheidsvoorwaarden en social distance maatregelen.

Programma:

18.30: Onthaal met broodjes

19.00: Verwelkoming door Zorgondersteuning vzw

19.10: Een performant managementteam in een (veer)krachtige ziekenhuisorganisatie.

Casus Jan Yperman-ziekenhuis

Door Dhr. Stephan Soens en Dhr. Frank Demey, partners Accord-group en Dhr. Frederik Chanterie, algemeen directeur Jan Yperman ziekenhuis Ieper.

De missie van Accord Group is om zowel organisaties als individuen te inspireren om hun potentieel tot volle ontplooiing te laten komen. Accord Group past dit zowel toe in het begeleiden van organisaties op vlak van definiëren van visie en missie als het samenstellen van directie – en managementteams en de ontwikkeling van hun talenten.

Een treffend voorbeeld is de samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis, waar Accord Group een aantal cruciale beslissingen over aanwervingen en bevorderingen mee begeleid heeft.

Frank De Mey en Stephan Soens zullen dit toelichten en de heer Frederik Chanterie zal deze case vanuit zijn ervaring met ons delen.

20.10: Onboarding – een beleving waar elke zorginstelling moet bij stilstaan.

Casus O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem

Door Dhr. Stijn Devleeschhouwer, general manager Televic Education en Dhr. Dries Myny, verpleegkundig directeur,  Mevr. Fien De Smet, diensthoofd HR & payroll en Mevr. Sylvia Vroman, vormings- en begeleidingscoördinator.

Het gaat vandaag niet meer alleen over de juiste man/vrouw op de juiste plaats, het gaat over een totaal beleving.

En daar moeten we met zijn allen op inzetten. Na het rekruteren van medewerkers, stellen we vast dat de onboarding van medewerkers in belang toeneemt.

Steeds vaker start dit nog vóór toekomstige medewerkers er beginnen te werken.

Een goede start zorgt immers voor een snelle adoptie van afspraken, regels en belangrijke informatie waardoor mensen snel en efficiënt aan de slag kunnen.
Ook de patiënt wordt dichter en dichter bij het ziekenhuis getrokken om zo afspraken, regels en belangrijke informatie goed en efficiënt tot hem of haar te laten komen.

Televic Education biedt vandaag zijn oplossing assessmentQ die hierin kan ondersteunen.

Tijdens deze toelichting staat Stijn De Vleeschhouwer kort stil bij hoe Televic hiernaar kijkt en wat ze willen bereiken met hun oplossing.

Dries Myny, Fien De Smet en Sylvia lichten toe hoe zij dit toepassen binnen hun ziekenhuis.

21.10: Q&A, de zaal aan het woord

21.30 – 22.00: Netwerkreceptie

 

Annulatievoorwaarde:

Bij annulatie 48 uur vóór de activiteit of een onaangekondigde afwezigheid, is een no show fee van € 75 (excl BTW) verschuldigd.

 


Scroll to Top