Start 2 Lean

12
dec
Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent
Aanvang om 20:00 - einde voorzien rond 23:00

Terugblik

Lean Proces Management een managementtechniek om zorginstellingen te doen inzien dat ook hun processen efficiënter kunnen gemanaged worden.  Naast sprekers met kennis van zaken betreffende lean in de zorg.  Ontwikkelde Zorgondersteuning een drie-traps-opleiding specifiek op maat van de zorg.

Programma

18u30-18u35:  Verwelkoming &   inleiding van de sprekers door Dhr. ir. Luc De Muynck, managing   partner X-STRA.

18u35-19u15: “Start 2 Lean … voor   de sector”: Prof. dr. ir. Rik   Van Landeghem, – hoogleraar Universiteit Gent – verzorgt   zowel wetenschappelijk onderzoek als academisch onderwijs op het vlak van   Lean Management en methodes voor effectieve implementatie van Lean in   organisaties. Professor   Van Landeghem zal vanuit een strategische   oogpunt het nut van Lean Management voor uw zorgorganisatie schetsen. Hij zal   stilstaan bij het te bewandelen pad   welke de zorgorganisaties dienen te volgen om tot een succesvolle Lean cultuur te komen. Bijkomend definieert hij   haarfijn wat de rol van elke laag in   de zorgorganisatie dient te zijn. Directie, middenkader, medewerkers dienen   gelinkt hetzelfde verhaal te schrijven.

19u15-20u00:  “Start   2 Lean … door de sector” : Dhr.   Hans Crampe, – verpleegkundig en   paramedisch directeur van AZ Maria Middelares- heeft tal van succesvolle   ‘Lean’ projecten doorgevoerd binnen zorg-omgeving. Hij zal u ‘goesting’ doen   krijgen door u diverse uitgewerkte voorbeelden te serveren. De voorbeelden   komen zowel uit ziekenhuis-, thuiszorg- als woonzorg omgeving.
Toelichting   opleidingspakket ‘Lean Procesmanagement in de Zorg’

20u00-20u10:  Dhr. ir. Luc De Muynck,   zal inzoomen   op de 3-traps aanpak van de opleiding ‘Lean procesmanagement in de zorg’.   Zorgondersteuning vzw is initiatiefnemer van deze opleiding en wil de Lean   managementfilosofie aanreiken naast andere hulpmiddelen om tot   procesverbeteringen te komen. In samenwerking met CIMCIL Technology Transfer   Center is voor deze opleiding het “Lean Healthcare   Game” ontwikkeld. Dhr. De Muynck zal een tip van de sluier oplichten van dit   unieke game.

20u10-20u45:  Rondleiding in het   nieuwe WZC Weverbos. WZC Weverbos is een onderdeel van de   overkoepelende vzw Woon- en Zorgcentra De Foyer. Afgevaardigd bestuurder van WZC De Foyer Dhr Ronald De Buck en   zijn team zullen tijdens de rondleiding in het nieuwe WZC de focus leggen op   de innovatieve keuzes die men gemaakt heeft ten dienste van de ouderen. De   Lean-gedachte heeft steeds aan de basis gelegen om diverse processen  efficiënt op te zetten in de nieuwbouw.


Scroll to Top