Activiteit “Impact van milieuregelgeving op de procesorganisatie”

07
jun
Zonnewende vzw, Boomsesteenweg, Aartselaar, België
Aanvang om 18:00

Terugblik

Programma

18u00: Onthaal met een hapje en een drankje

18u40: Openingswoord door Dhr. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen vzw en   bestuurder van Zorgondersteuning vzw.

18u45: Beheer van medische afvalstoffen binnen woonzorgcentra, thuiszorg en  ziekenhuisomgeving door Dhr. Philippe Van de Velde, Ovam dienst Ketenbeheer, afdeling Afvalstoffen en Materialenbeheer.

19u15: Case woonzorgcentrum. Risico analyse en de impact op de procesorganisatie door Dhr. Ronald De Buck, voorzitter WZC De Foyer.

19u45: Beheer van gevaarlijke stoffen, impact van de REACH regelgeving op de zorgorganisatie door Dhr. Jean-Pierre Feyaerts, FOD

20u15: Case algemeen ziekenhuis. Hoe de wettelijke vereisten procesmatig implementeren? Door Dhr. Wouter Hanson, Xperthis en Dhr.  Johan Broekx, BIG

 


Scroll to Top