Congres WaardeCreatie 2.0

21
mrt
Van Beethovenstraat 8, Mechelen, België
Aanvang om 08:30 - einde voorzien rond 17:30

Terugblik

Programma

Programma:
Voor de vijfde maal op rij organiseert Zorgondersteuning vzw een congres.  Dit maal stellen we ons de vraag of je efficiënter kan gaan werken zonder te raken aan de waardebeleving van onze klanten.  Of is er toch een keerzijde aan de medaille?  De behoeften van patiënten, bewoners, familieleden veranderen continu.  Hoe kunnen wij, als zorgsector, aan deze behoeften voldoen?  Benaderen we onze patiënten, bewoners, familieleden als werkelijke klanten?  Denken we verder dan het verlenen van een zo efficiënt mogelijke dienstverlening.  Immers ”meerwaarde” creëren we toch alleen maar als we ons kunnen inleven in elkaars situatie?  

WaardeCreatie 2.0
Wat als … de klant het voor het zeggen had? 

Locatie: Lamot Mechelen

08u30-09u10 : Ontvangst

09u10-09u30 : Wat als … onze processen efficiënt zijn maar niet meer klantgericht?
Dhr. Rudy Maertens, voorzitter Zorgondersteuning vzw en algemeen directeur AZ Alma.

09u30-10u30 : Wat als ….waardebeleving meer dan theorie is?
Professor Marc Buelens, Vlerick Business School.
Professor Marc Buelens schetst vanuit een academische blik het belang van klantgerichtheid.  Hij spreekt daarbij uit eigen ervaring.

10u30-11u30: Wat als … de zorgsector kan leren van de hotelsector?
Dhr. Roger Langhout, algemeen directeur Marriott Gent.
Dhr. Langhout, deelt zijn ideeën omtrent klantentevredenheid, gastvrijheid. Hij zal ons inspireren.

11u30-11u45 : Koffiebreak

11u45-12u30 : Wat als … we waarde willen creëren in een ziekenhuis?
Dhr. Hans Crampe, verpleegkundig en paramedisch directeur AZ Maria Middelares.
Hoe kunnen we als zorginstelling de behoeften van onze klanten in kaart brengen?

12u30-14u00 : Lunch

In het namiddaggedeelte brengen we diverse processen in beeld waarbij “meerwaarde wordt gecreëerd voor de patiënten en /of bewoners.

14u00-14u50 : Wat als … een goede maaltijdzorg onvergetelijk wordt?
Proces Voeding:  Mevr. Le Clef Aline, Senior Concept Development Manager – Segment Seniors bij Sodexo.

14u50-15u40 : Wat als … we niet meer moeten wachten?
Proces Personenlogistiek: Katrijn Vanlommel, coördinator raadplegingen en projectverantwoordelijke AZ Herentals en Dhr. Rudy Van Ballaer, algemeen directeur AZ Herentals.

15u40-16u20 : Wat als … we de klant aan het woord laten?

Afsluitend panel:
“Hoe ervaart de patiënt/bewoner dit zelf ?“:
Mevr. Krista Bracke, auteur van het boek “Mijn leven op stelten”.
Dhr. Mathieu Martens, voorzitter OKRA zorgrecht, mantelzorgvereniging
“Hoe luistert de thuiszorg naar de patiënt?”:
Mevr. Ann Pollentier, algemeen directeur, Wit Gele Kruis West-Vlaanderen
“Hoe luistert een ziekenhuis naar de patiënt?“:
Hoe gaat een ziekenhuis om met patiënten? Mevr. Petra Archie, directeur patiëntenzorg en Mevr. Veerle Van Hauwaert verantwoordelijke procesbegeleiding kwaliteitszorg, beiden van AZ Groeninge

 
Professor Buelens leidt dit geheel in goede banen.
Slotconclusies en afsluitende netwerkdrink.
Vooropgesteld einde: 17u30


Scroll to Top