Congres “Net-werken voor meer-waarde”

22
feb
Nieuwe Steenweg, Temse, België
Aanvang om 09:00 - einde voorzien rond 18:30

Terugblik

Afgelopen donderdag mochten wij u voor de negende maal ontvangen voor ons jaarlijkse congres. Ditmaal op de pracht locatie van Zilte Zoen te Temse. U zette het thema “Net-werken voor meer-waarde” kracht bij door talrijk aanwezig te zijn. We konden genieten van een variërend en vooral inspirerend programma, waarbij we zowel conceptuele voorbeelden als  praktijkgerichte verhalen te horen kregen.

 

Dhr. Maertens (AZ Alma & Voorzitter Zorgondersteuning VZW) introduceerde het thema “Net-werken voor meer-waarde”. Inspelend op de actualiteit van de zorgnetwerken nam hij ons mee in hoe Zorgondersteuning met het congres wil tonen hoe u vernieuwend doch pragmatisch de netwerken in kan zetten voor meer waarde voor uw cliënten en uw organisatie. Hiermee wist hij de toon te zetten voor de rest van de dag.

Dhr. Jauquet (Insite Consulting) duwde ons onmiddellijk met de neus op de feiten want “The patient is no longer (the) patient”. Hij slaagde erin ons te wijzen op het feit dat we moeten evolueren van Health Care naar Health Management. De patiënt is namelijk niet langer passief, hij neemt zelf actie. Net als dat het niet nodig is om een universiteit te zoeken om je op te leiden op dezelfde manier zoeken mensen niet per se naar een ziekenhuis voor gezondheidsdiensten. “Waarom zou ik een avond in de week een cursus fotografie gaan volgen, als ik online voor 80 dollar een cursus kan volgen bij topfotograaf Leibovitz ”

Dhr. Huyghe maakte ons  attent op de noodzaak tot herdefiniëring van het zorgproces. De wereld rondom ons evolueert en dit geldt mogelijk zelfs sterker voor de gezondheidszorg. Vandaag de dag faciliteert technologie, groeien het belang en de mogelijkheden van de predictieve zorg en veranderen de zorgprofessionals. Innoveren wordt een noodzaak.

Mevr. de Jong (Elyse Klinieken) liet ons daarop nadenken over hoe social profit en for profit samen in één zorgnetwerk meer waarde creëren. Ze illustreerde het streven naar een nieuw ECO systeem (geen EGO systeem), waarin de patiënt zelf bepaalt wat voor hem WAARDE is. Een spannend thema dat ons op het puntje van de stoel bracht maar ons ook deed vragen welke randvoorwaarden hierbij geformuleerd moeten worden.

 

Daarnaast waren er ook heel wat innoverende en aanmoedigende praktijkgerichte cases, van een voorbeeld uit het buitenland tot stevige casussen van eigen bodem.

Dr. Dhont (Ziekenhuis Oost-Limburg) liet ons zo bijvoorbeeld zien wat we kunnen leren van een 3e wereldproject ‘The Walking Egg’ voor onze eigen netwerkorganisatie.

Dr. Thoeng (AZ Turnhout) nam ons vervolgens op sleeptouw doorheen het avontuur van de realisatie van het Kempens Hartcentrum. Daarbij illustreerde Mter Dewallens (Dewallens & Partners) hoe  pragmatisch en eenvoudig de onderliggende juridische structuur is opgezet volgens de ‘Structure follows strategy’ visie. Geserveerd als een Tompoes, het gebakje, presenteerde Mter. Dewallens hoe samenwerkingsovereenkomsten werden vastgelegd tussen de ziekenhuizen en de artsen associaties die vervolgens middels een samenwerkingsovereenkomst het Kempens Hartcentrum realiseren. De combinatie van solidariteit, transparantie en responsabilisering kenmerkte het succes verhaal. ¨Passie en hard work voor  “heart work“.

Mevr. Deckers (AZ Turnhout) en Dhr. Boeckx (Amival) toonden ons hoe hand in hand het netwerk versterkt en grenzen verlegd kunnen worden. Waarden kunnen binden en dit heeft geleid tot het creëren van een meerwaarde voor patiënt, apotheek, doelgroepmedewerker en Amival zelf. Daarenboven een heel mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen – CSR.

Mevr. Vandenhoudt, Dhr. Geudens  en Dhr. Van der Borght presenteerden ons dan weer gepassioneerd hun project ‘HaRTenAas’. Waarbij ze ons toonden op welke wijze ze gebruik maken van een geïntegreerd zorgmodel, alsook op welke manier mantelzorger en zorggebruiker serieuze partners kunnen zijn in een netwerk. Een opwindend verhaal, goed voor hart en bloedvaten!

Tot slot laat AZ Turnhout zien hoe je snel en laag hangend fruit van Lean kan plukken. We laten u graag nog eens meegenieten van hun uiteenzetting op deze film.

 

Als klap op de vuurpijl kreeg Mevr. Tanja Verbinnen de “Lean Award for Gold Care 2018 “. Zij inspireerde met haar eindwerk van de Zorgondersteuning Lean opleiding. Een sterk patiëntgericht project over hoe ouderenzorg echt beter kan. Lean en zorgtechnieken worden hierin samengebracht waarmee zowel de oudere bewoner als de verzorgenden letterlijk en figuurlijk ontlast en ontzorgd worden. De casuïstiek van de ochtendzorg  die na grondige analyse verbeterd werd gaf aanleiding tot de nodige ver- en bewondering.

 

Kortom, een boeiende dag met inspirerende ideeën!

 

De presentaties van die dag kunnen jullie hieronder terugvinden.

(Niet alle presentaties staan online. Van zodra we de goedkeuring krijgen van de spreker voor publicatie, komt hun presentatie online. Indien interesse in een van de presentaties die niet online staat, neem contact op via [email protected])

Wie wil, kan nog nagenieten aan de hand van enkele foto’s!

   

    

   

   

 

 

 

Programma

Boost uw zorgnetwerk! De afgelopen periode hebben we allemaal hard ge(net)werkt aan ons netwerk. We hebben stappen gemaakt ingegeven door onze eigen ambities en plannen, gestuurd door minister Maggie De Block. We kunnen ondertussen al proeven van wat de meerwaarde is voor onze processen en onze klanten. En we zijn nog maar net vertrokken! Als we fris kijken en leren van trends en innovaties uit andere sectoren zijn er op korte termijn nog flinke stappen te maken.

Tijdens ons jaarlijks congres presenteert een selectie van boeiende sprekers een aantal innovatieve cases ter inspiratie van hoe het morgen nog beter kan.

Snel inschrijven!

Programma:

09:00 – 09:30 Ontbijtbuffet

09:30 – 09:35

 Inleiding
Dhr. Rudy Maertens – CEO, AZ Alma & Voorzitter Raad van Bestuur, Zorgondersteuning vzw
09:35 – 10:15
The Patient is no longer patient
De patiënt verwacht in de zorgsector dezelfde ‘level of service’ als in elke andere sector. Hij is mondiger, selectiever en kritischer en evolueert in een richting die zorginstellingen doet nadenken over hun diensten.
Wat kunt u morgen doen wat u vandaag nog niet doet?
Dhr. Christophe Jauquet – Business Director, Insites consulting
10:15 – 10:55 Innovatie als drijvende kracht voor uw zorgnetwerk
De gezondheidszorg evolueert sterk. Via een geïntegreerd zorgmodel gaan we naar betaalbare, organiseerbare kwaliteitszorg. Dit wordt gedreven door technologische innovaties, die een opwaartse innovatiespiraal creëren die disruptief is voor het huidige zorgmodel. Innovatie is een noodzaak. We moeten naar zorgnetwerken die niet morgen, maar vandaag naadloze kwaliteitszorg als doel hebben.
Dhr. Mario Huyghe
10:55 – 11:30 Pauze

 

11:30 – 12:15
Een sterk staaltje netwerking
Wie is de niet-voor-de-hand-liggende partner die uw netwerk kan boosten? Laat u  inspireren door het succesverhaal van het Walking-Egg project waarin door samenwerking met de juiste partner een ogenschijnlijk onhaalbare doelstelling toch gerealiseerd werd. 
Dr. N. Dhont – Gynaecologe, Ziekenhuis Oost-Limburg
12:15 –
12:45
Profit en non-profit zorgen samen voor kwaliteitsvolle zorg
De netwerkvorming maakt ook nieuwe structuren mogelijk. De samenwerkingtussen bestaande lokale ziekenhuizen, de nieuwe satellieten van de Elyse klinieken en hun industriële partner B.Braun Benelux toont een dergelijke transformatie.  Zijn er lessen te trekken voor een eventuele samenwerking met uw industriële partners?
Mevr. Nelly de Jong – Bestuurder, Elyse Klinieken
12:45 – 14:00 Lunchpauze

 

14:00 – 14:30
Samen pragmatisch naar een juridische structuur van complexe netwerkzorg
Hoe ontrafelt u de juridische knoop van uw netwerk? U kan snel juridisch verzanden in de complexiteit van de samenwerking tussen ziekenhuizen en artsen en de onderliggende financiële structuren. Het Kempens Hartcentrum leert ons wat deze juridische zorgen zoal zijn en hoe die samen pragmatisch opgelost kunnen worden.
Mter. Filip Dewallens – Partner, Dewallens & Partners & Dr. John Thoeng – Cardioloog, AZ Turnhout
14:30 – 15:15 Hand in hand het netwerk versterken en sociaal investeren
Hoe de kracht van samen dromen uw netwerk kan versterken leert de ervaring uit de Kempen van het sociale-zorgnetwerk tussen Amival en de lokale ziekenhuizen. De samenwerking die startte rond de ‘eenvoudige’ taken zoals het labelen van medicatie blijkt ook zeer succesvol voor de complexe processen als bereiding van chemo.
Dhr. Jan Boeckx – Algemeen directeur, Amival & Mevr. Annelies Deckers – Hoofdapotheker, AZ Turnhout
15:15 – 15:45 Pauze

 

15:45 – 16:15
De mantelzorger als professionele partner in uw zorgnetwerk
HaRTen Aas is een unieke samenwerking tussen zorggebruiker, mantelzorger en zorgverleners rond chronisch hartfalen. De kracht schuilt in multidisciplinaire zorg op maat waarin zorg- en welzijnspartners uit de eerste en de tweede lijn zijn betrokken en de digitale ondersteuning van mantelzorger en zorggebruiker.  Laat u vertellen hoe u uw mantelzorger professioneel betrekt in uw netwerk middels digitale hulpmiddelen en hoe u door continue feedback het proces real time bijstuurt.
Mevr. Hilde Vandenhoudt – Docent Thomas More & Projectcoördinator HaRTenAas; Dhr. Leo GeudensICT Coördinator Huisartsen Vereniging Regio Turnhout; Dhr. Koen Van der Borght,  Stafmedewerker Zorggroep Orion & Coördinator HaRTenAas
16:15 – 16:30
AZ Turnhout plukt het laaghangende fruit van Lean

AZ Turnhout organiseerde met Zorgondersteuning vzw een in-house opleiding ‘Lean procesmanagement in de zorg’. Luister naar hun boeiende ervaringen, leer hoe kleine inspanningen een groot effect kunnen hebben en je intern netwerk kunnen versterken!

16:30 – 16:35 Lean Award for Gold Care 2018: uitreiking juryprijs

Alle ‘afgestudeerden’ van onze cursus ‘Lean procesmanagement in de zorg’ hebben kans op het winnen van de Lean Award for Gold Care 2018. Benieuwd wie de winnaar/ winnares is? Wij ook …

16:35 – 16:50
Comfortabele winst in de ochtendzorg
Mevr. Verbinnen volgde dit jaar de opleiding ‘Lean procesmanager in de zorg’ bij Zorgondersteuning vzw. Door middel van het slim inzetten van enkele Lean-technieken zorgde ze er niet enkel voor dat de zorg van de patiënt vlotter verliep, maar ook dat deze voor de patiënt comfortabeler werd.
Een sterk staaltje patiëntgerichtheid!
Mevr. Tanja Verbinnen – Arjo
16:50 – 17:00
“Nabeschouwing – slotconclusies”
Dhr. Rudy Maertens – CEO, AZ Alma & Voorzitter Raad van Bestuur, Zorgondersteuning vzw
17:00 – 18:30 Receptie en netwerkingmoment

 

Datum & Locatie:

22 februari 2018

Feestzaal Zilte Zoen
Nieuwe Steenweg 60
9140 Elversele-Temse

 

Met de steun van:

Afbeeldingsresultaat voor flanders care afbeeldingen

Dit congres beantwoord aan de missie van Flanders’ Care: op aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren.

 

Dit congres is tevens goedgekeurd als “Voortgezette opleiding voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker” en dit voor 2 punten in module 1: Organisatie en beheer van ziekenhuizen.

 

Annuleren kan kosteloos tot één week voor het congres door een e-mail te sturen naar [email protected]
Wie annuleert minder dan en week en ten laatste 48 uur voor het congres, wordt een administratieve kost van € 75,00 (excl. BTW) aangerekend.
Wie later dan 48 uur voor het congres annuleert, is het volledige bedrag verschuldigd.


Scroll to Top