Congres “ROBOCARE: U2?”

16
mrt
Hotel Ter Elst, Kattenbroek, Edegem, België
Aanvang om 09:00 - einde voorzien rond 17:30

Terugblik

Programma

8u45 : Ontvangst

9u10 : Verwelkoming door  Rudy Maertens, algemeen directeur AZ Alma en voorzitter  Zorgondersteuning vzw

9u30 – 10u20: Prof. Ir. Pascal Verdonck, algemeen directeur AZ Maria Middelares en Prof. Ugent : ‘Robotisering en automatisering binnen zorgondersteunende processen. What’s in a name ? Vanuit academische invalshoek kadert deze spreker de evoluties van robotiseren en automatisering binnen de zorg. We bekijken welke onderzoeksdomeinen men bespeelt en wat de trends zijn. Professor Verdonck licht toe welke randvoorwaarden nodig zijn om succesvolle implementatie mogelijk te maken.

10u20 uur – 11u10: Mevr. Henny Van Laarhoven, projectdirecteur Orbis Concern, Sittard (NL): ‘Innovatieve logistiek binnen Orbis Medisch Centrum’ Cruciaal is dat we de zorgomgeving procesgericht organiseren als antwoord op alle omgevingsveranderingen. Precies daarom moeten we werkprocessen linken met informatie/communicatie/technologie en met de faciliteiten. Robotisering is de laatste stap in het procesmatig denken en re-engineering. Henny Van Laarhoven zal de do’s en de dont’s toelichten bij het robotiseren van het intern logistiek proces.

11u10 – 1130 : Pauze

11u30– 12u20: Dhr. Jurgen Van Coillie, WZC Sint-Henricus, projectmedewerker Seniorenzorg, OCMW Roeselare :
‘Innovatief & geautomatiseerd denken binnen een woonzorgcentrum’
.
Het WZC Sint-Henricus is het eerste woonzorgcentrum in Roeselare dat op een volledig geautomatiseerde manier zijn distributie van geneesmiddelen organiseert. Het initiatief past binnen de ruimere beleidsvisie van het OCMW om via zorginnovatie de efficiëntie van de woonzorgcentra verder te verhogen. Jurgen Van Coillie beschrijft en onderbouwt de genomen stappen : van het digitaal zorgdossier, de laptop op de verzorgingskar, de medicatierobot tot experimenten met tablet, etc…. . De belangrijkste doelstelling ligt steeds aan de basis van elke stap: zorgtijd vrijmaken

12u20 – 13u50: Broodjeslunch + netwerkmoment

13u50 – 14u40: Smaakmakers: Dhr. Bernard Pauwels, directeur In-Ham vzw :
“Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling”
In-HAM heeft als missie de brug te slaan tussen de technologie en de zorgwereld. Het advies, de begeleiding en het onderzoek van In-HAM richten zich op het identificeren van concrete noden in de zorgsector m.b.t. technologie en vervolgens het opsporen en het doeltreffend implementeren van oplossingen die de technologische industrie te bieden heeft. Bernard Pauwels opent uw ogen aan de hand van inspirerend beeldmateriaal van technologische oplossingen zowel toepasbaar binnen thuiszorg als binnen zorginstellingen.

14u40 – 15u20: Dhr. Mark Staeljanssens, hoofd logistiek UZA:
“RF-ID als middel voor efficiënt workflow beheer binnen het operatiekwartier.”
Het UZA wil een absoluut correcte meting van de dagelijkse patiëntenstroom in zijn vernieuwde OK. Die metingen moeten gebeuren met een minimum aan inspanning. Dankzij de implementatie van een RFID-systeem worden de in/uit-tijden, de duur van het verblijf in zowel operatie- als recovery ruimte en de duur van de prestaties in kaart gebracht. Cruciale informatie met een directe budgettaire impact. Geniet mee van de denkwijze en de leercurve achter dit innovatief project.

15u20 – 15u40: Dhr. Frank Barendregt, Zetes Healthcare:
“Automatisch identificatie & Data Captatie (AIDC) binnen de zorgsector” , waar kunnen smartcards, RF-ID, OCR, Voice, Biometric,… oplossingen waarde toevoegen in het zorgondersteunend proces.
Om de visie van de zogenaamde “uitleesbare” zorgorganisatie te realiseren, bestaan vandaag reeds een aantal technologische oplossingen.  Of u nu werkzaam bent in een psychiatrische zorginstelling, in thuiszorg, ouderenzorg of algemeen ziekenhuis,… De ondersteunende technologie is universeel, het toepassingsgebied verschilt. Frank Barendregt geeft u een overzicht van de mogelijkheden bekeken door de bril van de zorgondersteunende processen. Niet de technologie om de technologie, maar wel de technologie als hulpmiddel voor een procesverbetering.

15u40 – 16u00: Mevr. minister Ingrid Lieten, Vlaams minister van innovatie. Tijdens de slottoespraak zal Minister Lieten het beleid en de visie van de Vlaamse regering omtrent innovatie binnen de zorgsector toelichten.

 16u00 – 17u30: Afsluitende netwerkdrink


Scroll to Top