Activiteit “Traceerbaarheid van geneesmiddelen en implantaten”

22
sep
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Campus Aalst, Moorselbaan, Aalst, Belgium
Aanvang om 18:30 - einde voorzien rond 22:00

Terugblik

De tweede activiteit in onze reeks ‘Medicatielogistiek’ was terug een interactieve boeiende avond waarbij de sprekers en de aanwezigen elkaar hebben kunnen inspireren.

We zijn van start gegaan met de presentatie van Mevr. Laurence Dupond die een heel praktische inkijk gaf in de organisatie van traceerbaarheid van implantaten. Ze heeft ons meer inzicht gegeven in wat traceerbaarheid betekent voor het AZ Sint-Lucas te Gent, wat de trigger was voor hen om hiermee van start te gaan en welke wettelijke doelstellingen er op ons afkomen. Daarnaast heeft ze het vroegere proces van implantaten toegelicht en hoe ze dit aangepast hebben naar het huidige proces. Alsook is ze verder doorgegaan op de organisatie en de bevoorrading van de stock op de apotheek en op het OK. Ze heeft dit heel praktisch gebracht samen met enkele foto’s/screenshots van infohos en Phara zodat dit heel visueel werd voor de aanwezigen. Tot slot heeft ze ook de afweging gemaakt tussen de voordelen vs de investeringen en heeft ze duidelijk gemaakt welke harde noten ze hebben moeten kraken en nog zullen moeten kraken naar de toekomst toe. Tot slot heeft ze nog de toekomstvisie meegegeven en hoe ze hiermee aan de slag zullen gaan binnen het AZ Sint-Lucas.

Daarna heeft dhr. Thomas De Rijdt het overgenomen waarbij hij zijn presentatie liet starten met een leuke polltool waarbij hij een aantal vragen stelde aan het publiek. Op die manier konden we goed zien hoever iedereen zat en konden de aanwezigen zich benchmarken ten opzichte van elkaar. Dhr. De Rijdt heeft de focus gelegd op enerzijds de traceerbaarheid van geneesmiddelen en anderszijds de Falsified Medicines Directive. Binnen het luik van traceerbaarheid van geneesmiddelen heeft hij aan de hand van elke frappante voorbeelden aangetoond wat traceerbaarheid kan betekenen. Belangrijk hier is dat hij even heeft stilgestaan waarom je traceerbaarheid zou beogen en hoever je hierin kan gaan. Ook heeft hij de hiaten meegegeven waarop ze vanuit UZ Leuven zijn op gestoten en hoe ze hier een antwoord hebben aan gegeven of op welke manier ze hier mee zullen omgaan in de toekomst. Het was geheel doorspekt met praktische voorbeelden, foto’s en screenshots. Het was een kritische blik in de ervaringen van dhr. Thomas De Rijdt waarbij hij de aanwezigen soms wel even verstomd heeft laten zitten. In het tweede luik is hij dieper ingegaan op de Falsified Medicines Directive (FMD). Hij heeft meer inzicht gebracht in wat dit precies inhoudt, welke stappen we zullen moeten (directive!) ondernemen en hoe we ons beter kunnen klaarstomen. Daarnaast heeft hij hier ook zijn kritische blik gelegd op de haalbaarheid van de implementatie van deze vereisten. Alsook heeft hij de kosten/baten-analyse gedeeld met ons en mogelijke alternatieven.

Tot slot hebben we nadien nog een interactief en pittig debat gevoerd o.l.v. Mevr. Kathy Van Hecke over bovenstaande thematieken. Kortom een boeiende en inspirerende sessie waarbij we heel praktisch en ook heel kritisch hebben stilgestaan bij traceerbaarheid van geneesmiddelen, implantaten en de Falsified Medicines Directive (FMD)

Programma

Met oog op een tweede activiteit in onze “Medicatielogistiek”-reeks, hebben we ons gebaseerd op het gegeven dat er momenteel een ontwerp-KB klaarligt waarbij unit dose en traceerbaarheid tot het verbruikspunt (=”aan bed”) d.m.v. bedside scanning belangrijk is, en mogelijks verplicht door de overheid zou kunnen opgelegd worden. Dit zorgt echter wel voor heel wat debat met als vraag of de firma’s door de overheid verplicht zullen worden om in unit dose aan te leveren aan de ziekenhuizen zodat die dit zelf niet meer moeten herverpakken. Daarnaast is er een een hele beweging aan de gang rond traceerbaarheid van medische hulpmiddelen en implantaten.  Om die reden hebben we de activiteit opgezet ‘Traceerbaarheid van geneesmiddelen en implantaten‘.

Meer informatie over het actiepunt 16  ‘Traceerbaarheid van implantaten en geneesmiddelen’ van egezondheid kan u vinden via volgende link :  http://www.plan-egezondheid.be/actiepunten/16-traceerbaarheid-van-de-implantaten-en-van-de-geneesmiddelen/. Alle overige actiepunten kan u hier ook terugvinden samen met een gedetailleerd actieplan en timing.

Programma:

  • Dhr. Thomas De Rijdt, hoofdapotheker bij het UZ Leuven zal spreken over het thema “Traceerbaarheid van geneesmiddelen“. Hij zal toelichten hoe ze binnen UZ Leuven momenteel werken op vlak van traceerbaarheid van geneesmiddelen. Hij zal met jullie zijn verhaal delen en tonen over de manier waarop ze dit verwezenlijkt hebben, de valkuilen, de lessons learned. Hij zal ook met ons delen hoe ze binnen UZ Leuven de Falsified Medicines Directive (FMD) richtlijn zullen inbedden.
  • Mevr. Laurence Dupond, apotheker bij het AZ Sint-Lucas Gent zal het thema “Traceerbaarheid van implantaten” nader toelichten. Ze zal nader toelichten hoe ze dit hebben opgezet, hoever ze momenteel staan, welke stappen ze nog zullen zetten, welke de valkuilen zijn waaruit we kunnen leren, etc.

Nadien wordt er een panel/debat georganiseerd met Dhr. Thomas De Rijdt en Mevr. Laurence Dupond welke zal gemodereerd worden door Mevr. Kathy Van Hecke, Diensthoofd Apotheek OLV-Ziekenhuis.

 

Doelgroep

De doelgroep voor deze activiteit zijn ziekenhuisapothekers,  stafmedewerkers / beleidsmedewerkers zorg, verantwoordelijken ICT en technische infrastructuur, directieleden en ieder die geïnteresseerd is in deze thematiek.

 

Agenda

  • 18u30-19u00: Onthaal + broodjes
  • 19u00-19u10: Verwelkoming en inleiding
  • 19u10-19u50:  ‘Traceerbaarheid van geneesmiddelen’ door dhr. Thomas De Rijdt, hoofdapotheker UZ Leuven
  • 19u50-20u30: ‘Traceerbaarheid van implantaten’ door mevr. Laurence Dupond, apotheker AZ Sint-Lucas Gent
  • 20u30-21u15: Panel met moderatie door mevr. Kathy Van Hecke
  • 21u15-22u00: Afsluitende netwerkdrink

 


Scroll to Top