Activiteit “Hoe uw medewerkers betrokken krijgen/houden in tijden van verandering”

08
dec
Revalidatieziekenhuis Inkendaal, Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
Aanvang om 18:30 - einde voorzien rond 22:00

Terugblik

In deze activiteit focusten we ons op ‘Medewerkersbetrokkenheid’ in de breedste zin van het woord.

Dit werd uitgebreid uitgelegd door onze drie sprekers.

Als eerste kwam Mevr. Els Van Holderbeke, HR- & Communicatiemanager bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal aan het woord. Zij deelde haar ervaring over hun project ‘Risicoanalyse psychosociaal welzijn via participatieve workshops’.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal liet zich hierin begeleiden door [email protected]
Door een actieve bevraging aan een repersentatieve groep medewerkers, kwam het revalidatieziekenhuis te weten wat hun sterke punten waren, maar ook waar hun pijnpunten lagen. Op deze pijnpunten werd er dan gewerkt.

Daarna kwam Mevr. Sofie Blockx, hoofd van het Corporate Change & Culture Department in KBC aan het woord. Zij bracht ons meer inzichten over ‘Pearl’, een change programma dat KBC in 2012 lanceerde.
Het Pearl-programma is op een atypische manier opgevat met heel betrokkenheid voor de medewerkers.
Nog even recapituleren: Pearl staat voor Performance (prestaties), Empowerment, Accountability (verantwoordelijkheid), Responsiveness (ontvankelijkheid), en Local Embeddedness (lokale inbedding).

Als derde en laatste spreker kwam Dhr. Frank Van der Elst aan het woord, teamleader psychosociaal welzijn binnen de dienst preventie en bescherming van Provikmo en klinisch psycholoog aan bod. Hij had als thema ‘Morele stress in de zorgsector’.
Zorgverleners ervaren soms een wrang gevoel wanneer ze hun eigen en/ of professionele waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. Dit kan inspireren tot betere zorg, maar dit kan ook ernstige gevolgen hebben voor hun fysiek en psychisch welzijn.
Er werd ingegaan op het onderscheid tussen morele stress en andere vormen van stress. De signalen die wijzen op morele stress werden aangeduid en de gevolgen ervan voor een medewerker of een team. Tot slot werd er een aanzet gegeven voor een actiemodel dat de morele veerkracht binnen een organisatie kan verhogen.

Tot slot was er de mogelijkheid tot een panel/ debat, dat werd gemodereerd door Mevr. Sofie Blanquaert, Algemeen Directeur bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

(Van zodra we de goedkeuring van de spreker krijgen voor publicatie, komt hun presentatie online. Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden via [email protected])

Wie wil, kan nagenieten aan de hand van enkele foto’s!

20161208_211543 20161208_211529 20161208_211516 20161208_211507 20161208_211451 20161208_203707 20161208_195154 20161208_195140 20161208_192824 20161208_192816 20161208_192428 20161208_191014 20161208_190954 20161208_190946

Programma

Van verschillende aanwezigen op activiteiten die gestart waren met lean/procesoptimalisaties kregen we de vraag van ‘Hoe moeten we onze medewerkers meekrijgen in dit verhaal?‘ of ‘Ik stuit op weerstand binnen mijn organisatie, hoe ga ik hier mee om zodat ik dit testproject tot een succes kan brengen en zo een goede doorstart naar volgende projecten‘, etc. Om die reden dat we besloten hebben om een activiteit van 2016 te focussen op ‘Medewerkersbetrokkenheid’ in de breedste zin van het woord.

Er lagen diverse voorstellen op tafel maar de programmacommissie heeft het volgende programma samengesteld:

Programma:

elsxvanxholderbekeMevr. Els Van Holderbeke, HR & Communicatiemanager Revalidatieziekenhuis Inkendaal zal haar ervaringen delen over hun project ‘Risico-analyse psychosociaal welzijn via participatieve workshops’: 

Elke werkgever is verplicht om in kaart te brengen wat de risico’s zijn binnen zijn organisatie op psychosociaal vlak. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, via een enquête of standaardbevraging of door middel van een actieve bevraging aan een representatieve groep medewerkers. Voor dat laatste koos Inkendaal en lieten zij zich begeleiden door [email protected] Er werden 12 welzijnsthema’s weerhouden en via de methodiek van een worldcafé en vanuit een 4-dimensionele blik ( het 4D-model)  werden de belangrijkste sterke punten maar ook de pijnpunten van het revalidatieziekenhuis naar voor gebracht. Daar bleef het echter niet bij, want de deelnemers van de workshops werden ook uitgenodigd om samen te brainstormen over mogelijke acties en oplossingen.Hoe dit alles is verlopen en waar ze vandaag staan op vak van welzijn lichten ze graag toe aan de hand van deze “case-study”.

Meer info over de spreker

 

sofiexblockxMevr. Sofie Blockx, hoofd van het Corporate Change & Culture departement in KBC zal meer inzicht brengen rond ‘Pearl‘, een change programma dat KBC in 2012 lanceerde.

Het acroniem PEARL staat voor de bedrijfscultuur en waarden die noodzakelijk zijn om de grote veranderingen die worden doorgevoerd binnen de Groep op een doeltreffende manier het hoofd te bieden: Performance (prestaties), Empowerment, Accountability (verantwoordelijkheid), Responsiveness (ontvankelijkheid) en Local embeddedness (lokale inbedding).  Dit change programma is op een atypische manier opgevat met heel veel betrokkenheid voor de medewerkers. Er zijn verschillende initiatieven genomen om medewerkers de mogelijkheid te bieden punten voor verbetering aan te kaarten, en hen uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de manier waarop ze een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de bank- en verzekeringssector. Om hun belangstelling te wekken, vinden op regelmatige basis infosessies en presentaties plaats over nieuwe ontwikkelingen, en vorig jaar hebben we een groots opgezette innovatiewedstrijd georganiseerd. Daaraan namen niet minder dan achtduizend medewerkers uit zes landen deel die samen maar liefst achthonderd nieuwe ideeën hebben uitgewerkt. Een duidelijk signaal dus dat innovatie, ondernemerschap en internationale samenwerking hoog op de prioriteitenlijst staan.

Meer info over de spreker

 

frankxvanxderxelstdhr. Frank Van der Elst, teamleader psychosociaal welzijn binnen de dienst preventie en bescherming van Provikmo en klinisch psycholoog, zal spreken over ‘Morele stress in de zorgsector‘.

Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer ze hun eigen en/of professionele waarden en visie op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. Deze spanning kan inspireren tot betere zorg, maar wanneer zorgverleners frequent en intens geconfronteerd worden met de kloof die ze beschouwen als goede zorg en de zorg die ze in de praktijk brengen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun fysiek en psychisch welzijn.

Tijdens de uiteenzetting wordt ingegaan op het onderscheid tussen morele stress en andere vormen van stress. De lezing biedt de deelnemer inzicht in de signalen die wijzen op morele stress in een zorg instelling en de gevolgen ervan voor een medewerker en een team. Tot slot wordt er vanuit de hulpbronnen voor morele stress een aanzet gegeven tot een actiemodel die de morele veerkracht binnen organisaties kan verhogen. Dhr. Frank Van der Elst ondersteunt vanuit zijn functie als preventieadviseur psychosociale aspecten en ervaring als klinisch psycholoog de onderzoeksgroep ‘morele stress’ van HoWest.

Meer info over de spreker

 

Nadien wordt er een panel/debat georganiseerd met de 3 sprekers welke zal gemodereerd worden door Mevr. Sofie Blancquaert, Algemeen Directeur bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

 

Doelgroep

De doelgroep voor deze activiteit zijn HR medewerkers,  stafmedewerkers / beleidsmedewerkers zorg, lean proces deskundigen, directieleden en ieder die op zoek is om mensen betrokken te krijgen en een positief resultaat te geven aan een veranderingsproject.

 

Agenda

  • 18u30-19u00: Onthaal + broodjes
  • 19u00-19u10: Verwelkoming en inleiding
  • 19u10-19u45:  ‘Risico-analyse psychosociaal welzijn via participatieve workshops‘ – Mevr. Els Van Holderbeke, HR & Communicatiemanager Revalidatieziekenhuis Inkendaal
  • 19u45-20u20: ‘PEARL‘ – Mevr. Sofie Blockx, hoofd Corporate Change & Culture departement KBC
  • 20u20-20u55: ‘Morele stress in de zorgsector‘ – dhr. Frank Van der Elst, teamleader psychosociaal welzijn binnen de dienst preventie en bescherming van provikmo en klinisch psycholoog
  • 20u55-21u25: Panel met moderatie door Mevr. Sofie Blancquaert, Algemeen Directeur Revalidatieziekenhuis Inkendaal
  • 21u25-22u00: Afsluitende netwerkdrink

Opgelet:

Annuleren kan kosteloos t.e.m. 29 november 2016 door een e-mail te sturen naar [email protected]
Wie annuleert na 29 november en ten laatste 48 uur voor de activiteit, wordt een administratieve kost van € 75,00 (excl. BTW) aangerekend.
Wie later dan 48 uur voor de activiteit annuleert, is het volledige bedrag (niet-leden tarief) verschuldigd.


Scroll to Top