Activiteit: Bouw en Lean

05
jun

Aanvang om 18:31 - einde voorzien rond 22:00

Terugblik

Op woensdag 5 juni waren we te gast bij AZ Sint-Maarten voor de avondactiviteit”Bouw en lean”.

Hieronder kan u de presentaties en enkele sfeerfoto’s terugvinden:

Programma

Bouwen met aandacht voor inhoud en vorm!

Binnen onderzoek naar ‘Healing Environments’ wordt vaak de nadruk gelegd op de helende werking van specifieke gebouweigenschappen. Hierbij wordt ernaar gestreefd het klinisch effect van geïsoleerde parameters te identificeren. In realiteit blijkt echter ook hoe mensen een gebouwde omgeving ervaren of de betekenis die zij eraan koppelen een belangrijke rol te spelen in hun welbevinden. Hoewel zowel architecten als zorgorganisatie zich hiervan bewust zijn, stuiten zij vaak op een gebrek aan genuanceerde inzichten en kennis om dit ook in praktijk te brengen.

Gebaseerd op kwalitatief onderzoek naar de beleving van patiënten, bewoners en andere gebruikers in zorgomgevingen zal onderzoek gepresenteerd worden waarbij aandacht wordt besteed aan hoe zorggebouwen worden ervaren en geïnterpreteerd door gebruikers. Dit vormt de basis voor een beter begrip van het samengaan van ruimtelijke organisatie en zorgvisie.

Eerst de processen, daarna het ontwerp: het bouwverhaal van AZ Sint Maarten:

Wat zijn de ervaringen van de zorgverleners na 9 maanden werkzaam te zijn in het nieuwe gebouw, met nieuwe technologie en een nieuwe organisatie van de ondersteunende processen.

Kunnen zorgverleners nu efficiënter werken? Heeft het effecten op hun welbevinden? Draagt het bij tot een betere zorgkwaliteit? Op deze en nog andere vragen tracht de verpleegkundig en paramedisch directeur een antwoord te formuleren.

 

Programma:

18.30: Onthaal met broodjes

18.50: Verwelkoming door dhr. Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint Maarten.

19.00: The Healing Environment vanuit gebruikersperspectief – Mevr. Margo Annemans, PhD, ingenieur-architect en onderzoeker aan het Departement Architectuur KU Leuven.

19.45: Het perspectief van de zorgverlener: het nieuwe gebouw en de organisatie van de (zorg)ondersteunende processen in AZ Sint-Maarten onder de loep vanuit het zorgprocesDhr. Patrick Nieulandt, verpleegkundig en paramedisch directeur.

20.15: Facilitaire krachten bundelen voor optimale zorgondersteuningDhr. Jan Claesen, technisch directeur en Mevr. Annelies Van Gaver, facilitair directeur AZ Sint-Maarten.

21.15: Vraagstelling aan de sprekers en panelgesprek.

21.30 – 22.00: Netwerkdrink

Locatie:

AZ Sint-Maarten – zaal Dossin- Liersesteenweg 435 – 2800 Mechelen

Bij annulatie een week voor de activiteit wordt een administratieve kost aangerekend van €75 excl. BTW.
Bij annulatie 48h voor de activiteit is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

 


Scroll to Top